Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг АСК «ОМЕГА» на рівні uaBBB+

04.10.2016
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АСК «ОМЕГА» на рівні uaBBB+, прогноз рейтингу «у розвитку».

Підтверджений рівень рейтингу Страховика обумовлений високими показниками капіталізації та достатньою диверсифікацією активів, якими представлені страхові резерви. Рейтингове агентство IBI-Rating звертає увагу на залежність фінансового результату діяльності від коливань вартості цінних паперів окремих емітентів, збиткову основну діяльність, високе значення комбінованого показника збитковості, а також уразливість Страховика до окремих фінансових ризиків у зв’язку з кон’юнктурою ринку та нестабільною ситуацією в країні. В свою чергу, Рейтингове агентство зазначає високі показники платоспроможності – станом на кінець І півріччя 2016 року фактичний запас платоспроможності перевищував нормативний більш, ніж в 40 разів.

IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до зміни рівня кредитного рейтингу АСК «ОМЕГА» у короткостроковій перспективі. Зниження кредитного рейтингу можливе у разі погіршення платоспроможності (ліквідності) страхової Компанії, зростання залежності діяльності Страховика від вкладень у цінні папери окремих емітентів, зростання комбінованого показника збитковості, а також, враховуючи негативні чинники розвитку страхового ринку України, що може призвести до погіршення діяльності Компанії та її фінансових показників.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АСК «ОМЕГА», в тому числі: річна фінансова звітність за 2013-2015 рр. та І півріччя 2016 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua