Друк

IBI-Rating підтвердило кредитні рейтинги ТОВ «БУРАТ-АГРО» та його відсоткових облігацій серії E

02.08.2016
IBI-Rating повідомляє про підтвердження довгострокових кредитних рейтингів ТОВ «БУРАТ-АГРО» та його відсоткових облігацій серії E на рівні uaA, зі зміною прогнозу з «в розвитку» на «стабільний». Кредитні рейтинги облігацій серій C, D було відкликано у зв’язку з їхнім погашенням.

ТОВ «БУРАТ-АГРО» входить до складу групи компаній Іndustrial Milk Company (IМС), будучи великим виробником зернових і олійних культур, а також продукції молочного комплексу. Потужності Емітента сконцентровані в Полтавській області, а саме підприємство входить в один з виробничих кластерів ІМС. Більшість оброблюваних земель використовується для вирощування кукурудзи і соняшнику. Компанія має власний парк сільгосптехніки, а також інфраструктуру зберігання і первинної переробки продукції АПК. ТОВ «БУРАТ-АГРО» має налагоджену систему збуту і демонструє помірні показники операційної ефективності. Для діяльності Емітента, як і решти сільськогосподарських підприємств, характерна сезонність, висока чутливість до впливу природно-кліматичних умов та державного регулювання.

За підсумками 2015 року чистий дохід ТОВ «БУРАТ-АГРО» збільшився до 554,6 млн. грн., а чистий збиток скоротився до 33,7 млн. грн. Значний вплив на фінансові результати Емітента мала девальвація гривні, яка зумовила від’ємні курсові різниці, а також зростання фінансових витрат за валютними борговими зобов'язаннями. За підсумками 3 міс. 2016 року діяльність ТОВ «БУРАТ-АГРО» була прибутковою (9,4 млн. грн. чистого прибутку), незважаючи на зниження чистого доходу.

У грудні 2015 року ТОВ «БУРАТ-АГРО» викупило в повному обсязі облігації серії D. Раніше були викуплені і погашені облігації серій В і С. Таким чином, на кінець березня 2016 року в обігу залишалися облігації серії Е, які є об'єктом рейтингування. Виконання зобов'язань за облігаціями забезпечено поручительством групи IMC. Скорочення обсягу зобов'язань при одночасному поліпшенні фінансових результатів зумовило зниження боргового навантаження Емітента.

Група компаній IMC - великий агрохолдинг країни, підприємства якого спеціалізуються на вирощуванні зернових і олійних культур, а також молочному тваринництві. Група контролює понад 136 тис. га землі. Виробничі потужності зосереджені в Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Група володіє значними виробничими і фінансовими ресурсами, що дозволяє підтримувати ринкові позиції і генерувати операційний дохід. Виручка від реалізації IMC за результатами 2015 року збільшилася до 139,9 млн. дол. США, валовий прибуток склав 74,3 млн. дол. США; чистий прибуток – 14 млн. дол. США. Агентство відзначає диверсифікацію бізнесу Групи і Емітента (що дозволяє підтримувати стабільний операційний дохід), наявність власних виробничих потужностей, значну частку валютної виручки. За підсумками 2015 року спостерігається покращення фінансових показників Групи і зниження боргового навантаження.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ТОВ «БУРАТ-АГРО», в тому числі: фінансова звітність Емітента за 2013-2015 рр. і 3 міс. 2016 року, консолідована звітність Групи Industrial Milk Company S.A. (поручителя за облігаційним випуском) за 2015 рік, довідкова інформація про діяльність, інформація про випуск облігацій, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Корпоративний департамент.
За додатковою інформацією звертайтеся:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua