Друк

IBI-Rating підтвердило кредитні рейтинги ПАТ «БАНК ФОРВАРД» та облігацій серії D

12.11.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «БАНК ФОРВАРД» на рівні uaA-, прогноз «у розвитку», а також про підтвердження кредитного рейтингу облігацій серії D на рівні uaA+ з прогнозом «у розвитку».

Підтверджений рівень кредитних рейтингів ПАТ «БАНК ФОРВАРД» обумовлений збереженням протягом аналізованого періоду достатніх показників капіталізації та захищеність власного капіталу нерухомим майном, яке перебуває у власності Банку. А також наявністю забезпечення у вигляді банківських гарантій за облігаційною позикою серії «D», яка рейтингується. Разом з тим у зв’язку з кон’юнктурою ринку та нестабільною ситуацією в країні підвищується уразливість Банку до окремих фінансових ризиків. Слід відмітити збереження доброї диверсифікації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, натомість уразливість до кредитного ризику зростає внаслідок погіршення якості обслуговування позичальниками своїх зобов’язань. Фактичні значення нормативів ліквідності перебувають на достатньому рівні.

Концентрація коштів власника в ресурсній базі фінансової установи свідчить про наявність підтримки з його боку, що важливо з огляду на роботу Банку у ризикованому сегменті споживчого кредитування в умовах погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни. Протягом аналізованого періоду діяльність Банку була прибутковою, проте показники ефективності діяльності дещо знизились. ПАТ «БАНК ФОРВАРД» демонструє інформаційну відкритість та прозорість.

Позитивно на кредитні рейтинги можуть вплинути: збільшення статутного капіталу, покращення якості клієнтського кредитного портфеля. Негативно на кредитні рейтинги можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження показників ефективності діяльності та збиткова діяльність, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «БАНК ФОРВАРД», в тому числі: річна фінансова звітність за 2011-2014 рр., та І півріччя 2015 року, планові показники діяльності на ІІ півріччя 2015 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Департамент рейтингів фінансової сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua