Друк

IBI-Rating оновило кредитний рейтинг облігацій ТОВ «Розтоцьке»

23.01.2017
IBI-Rating повідомляє про оновлення довгострокового кредитного рейтингу іменних відсоткових незабезпечених облігацій ТОВ «Розтоцьке» серії А (обсяг випуску 430 млн. грн. з погашенням у серпні 2019 року) на рівні uaBBB-, зі зміною прогнозу зі «стабільний» на «негативний».

Діяльність ТОВ «Розтоцьке», як і решти вітчизняних сільськогосподарських підприємств, має високу чутливість до впливу природно-кліматичних умов. Також слід відмітити сезонність діяльності Емітента, що зумовлює коливання оборотного капіталу.

Чистий дохід ТОВ «Розтоцьке» за 9 міс. 2016 року знизився до 23,7 млн. грн., проти 79,4 млн. грн. за аналогічний період попереднього року. Діяльність Емітента за результатами січня-вересня 2016 року була збитковою – чистий збиток склав 0,9 млн. грн., проти 102,1 млн. грн. чистого прибутку за аналогічний період попереднього року. Погіршення фінансових результатів, а також зниження рівня інформаційної відкритості Емітента зумовили перегляд прогнозу кредитного рейтингу облігацій.

Протягом аналізованого періоду обсяг боргу ТОВ «Розтоцьке», сформованого виключно зобов’язаннями за відсотковими облігаціями серії А, залишався незмінним і на 30.09.2016 р. становив 430 млн. грн. Боргові зобов’язання номіновано у гривнях, що знижує чутливість Емітента до валютного ризику в умовах девальвації гривні. Боргові зобов’язання обліковуються у складі довгострокових зобов’язань, при цьому умови випуску передбачають можливість пред’явлення облігацій до дострокового викупу. Зниження фінансових результатів зумовило посилення рівня боргового навантаження, незважаючи на те, що обсяг боргу залишився незмінним.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ТОВ «Розтоцьке», в тому числі: фінансова звітність за 2013-2015 рр. та 9 міс. 2016 року, довідкова інформація про діяльність ТОВ «Розтоцьке», інформація про випуск облігацій серії A, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Корпоративний департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua