Друк

Довгостроковий кредитний рейтинг ПАТ ’‘ТЕРРА БАНК’‘ підтверджений на інвестиційному рівні uaВВВ+

08.10.2013
IBI-Rating повідомляє про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу позичальника ПАТ ’‘ТЕРРА БАНК’‘ на інвестиційному рівні uaВВВ+ з прогнозом ‘‘стабільний’‘. Рейтинг ПАТ ’‘ТЕРРА БАНК’‘ підтверджено за Національною рейтинговою шкалою, яка дозволяє виміряти розподіл кредитного ризику в економіці України та призначена для використання на внутрішньому фінансовому ринку.

Позичальник ПАТ ‘‘ТЕРРА БАНК’‘ з довгостроковим кредитним рейтингом інвестиційного рівня uaВВВ+ характеризується достатньою кредитоспроможністю порівняно з іншими українськими позичальниками, рейтинг обумовлений високими показниками ліквідності та достатнім рівнем показників капіталізації банку.

Прогноз ‘‘стабільний’‘ вказує на відсутність передумов для зміни рівня рейтингу протягом понад одного року. Рейтинг банку може бути змінений, призупинений чи відкликаний у випадку появи нової суттєвої інформації, необхідної для його оновлення, або з інших причин, які IBI-Rating вважатиме достатніми для здійснення таких заходів.

Під час визначення IBI-Rating рейтингової оцінки були узагальнені найбільш суттєві фактори, які впливають на рівень кредитного рейтингу ПАТ ‘‘ТЕРРА БАНК’‘:
  • показники капіталізації перебувають на достатньому рівні;
  • збереження високих показників ліквідності;
  • чутливість до кредитних ризиків у частині помірної концентрації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками;
  • помірна концентрації ресурсної бази за основними кредиторами;
  • диверсифікація портфеля цінних паперів – не значна;
  • зростання показників ефективності діяльності – не значне.
Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками; зниження концентрації кредитного портфеля за основними позичальниками; диверсифікація портфеля цінних паперів та підвищення зростання показників ефективності діяльності . Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, зниження якості портфеля цінних паперів, а також погіршення ситуації на фінансовому ринку та в економіці країни загалом.

Підтвердження довгострокового кредитного рейтингу позичальника ПАТ ’‘ТЕРРА БАНК’‘ на інвестиційному рівні uaВВВ+ базується на фінансовій звітності (зокрема на даних звітів аудитора) за 2010-2012 рр. та фінансовій звітності за І півріччя 2013 року, що подавалися банком, планових показниках діяльності банку на ІІ півріччя 2013 року, а також наявній публічній інформації про банк та про середовище його діяльності, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua