Друк

Рейтинг фінансової стійкості ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "САЛАМАНДРА-УКРАЇНА" визначено на рівні uaAifr

17.04.2015
IBI-Rating повідомляє про визначення рейтингу фінансової стійкості ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» на рівні uaAifr, прогноз «стабільний».

Рівень рейтингу фінансової стійкості ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» обумовлений зростанням обсягу зароблених страхових премій та сум сплачених страхових відшкодувань, що відбувається разом з покращенням структури та збалансованості страхового портфеля. Якість та терміни процедури врегулювання збитків страховика прийнятні, про що свідчить низька вага резервів заявлених, але не виплачених збитків у загальних страхових резервах. Разом з тим спостерігається залежність діяльності від коливань вартості цінних паперів окремих емітентів, що потенційно наражає на ризики під час здійснення операційної діяльності. Станом на 01.01.2015 р. має місце невисока питома вага високоліквідних активів у категоріях активів, якими представлені страхові резерви. Додатково IBI-Rating відмічає відсутність боргового навантаження. Крім того, комбінований показник збитковості ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» перебуває на невисокому рівні з огляду на незначні адміністративні витрати.

Позитивно на рівень рейтингу фінансової стійкості можуть вплинути: збільшення статутного капіталу страхової компанії, зниження концентрації страхового портфеля, підвищення питомої ваги високоліквідних активів у категоріях активів, якими представлено страхові резерви. Негативно на рівень рейтингу фінансової стійкості можуть вплинути: зниження платоспроможності (ліквідності) страхової компанії, зростання залежності діяльності компанії від вкладень у цінні папери окремих емітентів, а також негативні чинники розвитку страхового ринку України, що може призвести до погіршення діяльності компанії та її фінансових показників.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА», в тому числі: річна фінансова звітність за 2012-2014 рр., планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua