Друк

Кредитний рейтинг ПрАТ "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "САЛАМАНДРА-УКРАЇНА" визначено на рівні uaBBB

16.04.2015
IBI-Rating повідомляє про визначення кредитного рейтингу ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» на рівні uaВВВ, прогноз рейтингу «стабільний».

Визначений рівень рейтингу страховика обумовлений високими показниками ефективності діяльності, а також прийнятною структурою активів та пасивів. Разом з тим спостерігається значна питома вага вихідного перестрахування у портфелі компанії та наявність концентрації за основними страхувальниками. Має місце залежність діяльності страхової компанії від коливань вартості цінних паперів окремих емітентів, що потенційно наражає її на ризики під час здійснення операційної діяльності. Також Рейтингове агентство відмічає відсутність боргового навантаження, прибуткову діяльність та низьке значення комбінованого показника збитковості.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: збільшення статутного капіталу страхової компанії, зниження концентрації страхового портфеля, підвищення питомої ваги високоліквідних активів у категоріях активів, якими представлено страхові резерви. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: зниження платоспроможності (ліквідності) страхової компанії, зростання залежності діяльності компанії від вкладень у цінні папери окремих емітентів, а також негативні чинники розвитку страхового ринку України, що може призвести до погіршення діяльності компанії та її фінансових показників.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА», в тому числі: річна фінансова звітність за 2012-2014 рр., планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua