Друк

Банківська система України в 2014 році: стійка тенденція до скорочення

29.04.2015
Минулого року банківська система України демонструвала стійку тенденцію до скорочення під впливом як економічних, так і політичних факторів. Держреєстр за 2014 рік скоротився зі 182 до 163 банків, навіть враховуючи два нових банки, зареєстровані минулого року. Станом на кінець квітня 2015 року ліцензії відібрали ще у 17 банків, а в 13 банках наразі діє тимчасова адміністрація. Тому хоча в гривневому еквіваленті сума активів системи на початок 2015 року зросла за рік на 3,1%, її зростанню сприяла девальвація гривні на 97,3%. При цьому частка простроченої заборгованості за рік зросла до 14,6%, гривневий еквівалент зобов’язань банків - на 7,7%, в той час як власний капітал скоротився на 23,1%, а регулятивний – на 7,8%. Загалом по системі показник адекватності капіталу (H2) на початок 2015 року становив 7,37%, що навіть нижче мінімально встановлених 10%. Результати стрес-тестування, проведеного в 2014 році, показали, що для покриття ризиків в сучасних несприятливих для економіки України умовах тільки банки I та II груп потребують понад 65 млрд. грн. Тому регулятором було прийнято рішення щодо збільшення капіталізації банків та щодо порятунку системоутворюючих банків за рахунок державних коштів, що знайшло своє відображення у відповідних законодавчих актах.

Внутрішній політичний конфлікт, анексія Криму та воєнний конфлікт на сході країни, що спричинило загальне падіння економіки, а також девальвація гривні, перехід до плаваючого курсоутворення та жорсткі адміністративні заходи регулятора, зокрема підвищення облікової ставки до 30%, – наразі є ключовими факторами, які вплинули на діяльність банківської системи минулого року. В 2014 році відбулося призупинення більшості кредитних програм, скорочення обсягів кредитування, погіршення якості кредитного портфеля позичальників. В результаті збиток банківської системи склав 52,97 млрд. грн.

Прогноз подальшого розвитку банківської системи обмежується впливом неринкових факторів. Однак можна стверджувати, що політика "дорогих грошей", впроваджена Нацбанком, і надалі буде ключовим фактором стримування кредитування, навіть за наявного підвищення депозитних ставок. Якість активів в 2015 році буде погіршуватись через скрутний економічний стан та зниження платоспроможності фізичних і юридичних осіб. Також аналітики вважають, що робота регулятора з очищення банківської системи триватиме й надалі, що буде сприяти укрупненню системи. В короткостроковій перспективі малоймовірним є скасування регулятором ручного режиму регулювання валютного ринку - значний девальваційний тиск на гривню триває, навіть зважаючи на очікуване збільшення ЗВР за рахунок коштів МВФ.

З повною версією огляду "Банківська система України в 2014 році: стан і тенденції розвитку" можна ознайомитися в розділі "Огляди по компаніях і галузях" на сайті IBI-Rating.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua