Друк

Банківська система України у 2013 році: стан і тенденції розвитку

18.04.2014
На події, що відбувалися в банківській системі України минулого року, наряду з зовнішньополітичною нестабільністю та певними внутрішніми протиріччями вплинуло загальне сповільнення ділової активності, скорочення обсягів виробництва та зростання негативного сальдо платіжного балансу. Подальше погіршення інвестиційного клімату призвело до зменшення частки іноземного капіталу у статутному капіталі українських банків (з 39,5% до 34%), протягом року про свій намір змінити власників заявило 10 банків. Разом з тим сім банків стали новими учасниками банківської системи України.

У порівнянні з 2012 роком зростання банківської системи дещо сповільнилося - приріст активів склав лише 13,34%, що на 2,56 в.п. нижче, ніж у 2013 році. Однак потрібно відзначити зростання зобов’язань на 6,67 в.п. (13,37%, у порівнянні з 6,7% 2012 року) та капіталу на 7,66 в.п. - 13,16% проти 5,5% у 2013 році. На валютному ринку протягом року спостерігалося стійке зменшення золотовалютних резервів НБУ (до 17,2%), тільки в грудні їхній обсяг виріс за рахунок першого траншу від РФ. Показники капіталізації продемонстрували короткострокове зростання лише у четвертому кварталі через низку угод купівлі-продажу банківських установ, що призвели до збільшення незареєстрованих внесків до статутного капіталу більше ніж у 17 разів. При цьому 79,4% складають внески до Брокбізнесбанку.

Ряд нормативних актів, прийнятих у 2013 році НБУ, посприяв зростанню питомої ваги нацвалюти в депозитному портфелі банків до 63,2% від загального обсягу депозитів клієнтського портфеля, що відбулося в основному за рахунок коштів фізосіб, які протягом року збільшилися на 37,8%. Однак вже у II півріччі темпи приросту сповільнились через зниження відсоткових ставок, а під кінець року додатковим чинником відтоку стала політична нестабільність. Зниження НБУ облікової ставки з 7% до 6,5% не допомогло банкам наростити кредитний портфель, ця можливість була обмежена погіршенням платоспроможності позичальників. Тому приріст склав лише 15,1%, що було забезпечено головним чином за рахунок кредитування юридичних осіб. Частка валюти, виданої фізособам, зменшилася з 39,74% до 29,19%. Разом з тим вимоги НБУ щодо продажу валютної виручки та інші обмеження призвели до попиту на кредитування з боку юросіб – обсяг кредитів зріс на 14,16%. За відсутності можливості нарощувати кредитний портфель, банки зосередилися на поліпшенні його якості, що певною мірою спричинило значні коливання динаміки банківських доходів та витрат. Зростання портфеля цінних паперів та обсягу коштів, розміщених в інших банках, спричинило деяке зниження нормативів ліквідності, втім вони залишилися значно вищими за встановлені НБУ. За 2013 рік чистий прибуток банків скоротився на 70,7%.

Прогнозування ситуації на поточний рік значною мірою ускладнюється через наявність як внутрішніх, так і зовнішніх факторів політичної нестабільності. Однак слід очікувати посилення девальваційного навантаження на нацвалюту, розвиток інфляційних процесів та підвищення ризику ліквідності. Тому одними з головних завдань, що постають перед банківською системою України, є недопущення відтоку клієнтських коштів до критичного рівня та стабілізація національної грошової одиниці.

З повною версією огляду "Банківська система України в 2013 році: стан і тенденції розвитку" можна ознайомитися в розділі "Аналітичні огляди" на сайті IBI-Rating.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua