Друк

Визначено рейтинг надійності банківських вкладів АТ "Ощадбанк" на рівні 6

27.06.2014
IBI-Rating повідомляє про визначення рейтингу надійності банківських вкладів АТ "Ощадбанк" на рівні 6 (виняткова надійність).

Визначений рівень рейтингу АТ "Ощадбанк" обумовлений гарантією щодо повернення банківських вкладів з боку Держави, згідно зі ст. 57 Закону України "Про банки та банківську діяльність" зі змінами та доповненнями, а також, відповідно, ключовою роллю фінансової установи у здійсненні політики Держави. Капіталізація Банку перебуває на достатньому рівні. На думку Рейтингового агентства, Банк може розраховувати на підтримку з боку Держави, що відбувалося не раз. Упродовж аналізованого періоду відбувалося поступове погіршення якості активів. Також уразливість Банку до кредитного ризику підвищується через залежність Банку від фінансового стану окремих позичальників, що може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію Банку. Ресурсна база диверсифікована за джерелами залучення коштів, однак основною її складовою виступають кошти клієнтів, зокрема фізичних осіб. Діяльність Банку протягом аналізованого періоду була прибутковою.

Позитивно на рейтинг можуть вплинути: покращення якості кредитного портфеля та зниження його концентрації за основними позичальниками. Негативно на рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності), зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, що може негативно відобразитись на фінансових показниках, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ "Ощадбанк", в тому числі: річна фінансова звітність за 2010–2013 рр. та за І квартал 2014 року, планові показники діяльності на 2014 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
Анна Іваницька
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua