Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг ПАТ «СБЕРБАНК» на рівні uaAA+

20.12.2016
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «СБЕРБАНК» на рівні uaAA+ зі збереженням прогнозу «у розвитку». Також було підтверджено рейтинг надійності банківських вкладів на рівні «5+» (Відмінна надійність).

Підтвердження рівня кредитного рейтингу ПАТ «СБЕРБАНК» обумовлено високими показниками платоспроможності за збереження фінансової підтримки з боку акціонера (є найбільшою банківською установою СНД). Окрім того, при оновленні кредитного рейтингу було враховано високі показники операційної ефективності, а також міцні ринкові позиції Банку, диверсифікацію напрямів інвестування коштів та джерел залучення ресурсів. В той же час, зберігається концентрація клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, що разом із значним обсягом негативно-класифікованих активів підвищує уразливість Банку до кредитного ризику. На думку рейтингового агентства, наявність від’ємних дисбалансів між активами і пасивами (у валюті) у розрізі кінцевих термінів погашення не чинитиме тиску на ліквідність банківської установи оскільки зумовлена специфікою залучення ресурсів від материнського банку.

ПАТ «СБЕРБАНК» відноситься до банків з іноземним капіталом та на початок жовтня 2016 року обслуговував понад 1 млн. клієнтів. Установа утримує міцні ринкові позиції та обслуговує як населення, так і підприємства різних галузей економіки в різних регіонах країни. За результатами ревізії якості активів, Банк відобразив у звітності значний обсяг збитків через зростання витрат на відрахування в резерви. Збільшення капіталу (у ІІ кварталі 2016 року) дозволило підтримати показники капіталізації у відповідності до вимог чинного законодавства. У структурі ресурсної бази домінуючим залишається фондування від материнської структури. В той же час, на рейтинг банківської установи впливає збереження складної ситуації в економіці, що обмежує фінансові можливості населення і підприємств реального сектору та негативно впливає на рівень довіри до банківських установ.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «СБЕРБАНК», в тому числі: фінансова звітність за 2013-2015 рр. та 9 місяців 2016 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua