Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на рівні 4+ (висока надійність)

01.12.2016
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» на рівні «4+» (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4+ вказує на те, що фінансова установа є надійною, вона своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. Національним банком України. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів.

ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Наявність залежності Банку від найбільших корпоративних клієнтів у структурі активів може впливати на ліквідність та підвищує чутливість Банку до окремих фінансових ризиків. Протягом аналізованого періоду фактичні значення окремих нормативів ліквідності на окремі звітні дати були нижчими за нормативно встановлені, але відповідали затвердженому НБУ Плану заходів щодо усунення порушень економічних нормативів. Разом з цим, Банк має в розпорядженні значний обсяг достатньо стабільних коштів, отриманих від компаній, що визнаються пов’язаними з Банком згідно з вимогами нормативних актів НБУ, що позитивно впливає на стан ліквідності Банку. До того ж Рейтингове агентство позитивно оцінює факт дострокового погашення стабілізаційного кредиту, який було залучено в березні минулого року від НБУ.

Основною складовою ресурсної бази Банку виступають кошти клієнтів, які формуються переважно коштами фізичних осіб, що з одного боку сприяє диверсифікації депозитного портфеля за основними вкладниками, з іншого – зумовлює необхідність у дотриманні підвищених вимог за окремими нормативами, що встановлені НБУ. Вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників.

За результатами 9 місяців 2016 року діяльність ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО» була збитковою внаслідок спрямування значного обсягу коштів на формування резервів під активні операції. Однак показники ефективності діяльності відповідають затвердженому НБУ Плану заходів щодо усунення порушень економічних нормативів Банку, згідно з яким планується вихід на прибуткову діяльність у 2017 році. В ІІІ кварталі Банк отримав прибуток у розмірі 53,5 млн. грн.

IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до зміни рівня рейтингу надійності банківських вкладів Банку у короткостроковій перспективі. На рівень рейтингу надійності банківських вкладів можуть впливати наступні обставини: зміна рівня платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання кредитних ризиків через можливе погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення чутливості Банку до ринкових ризиків, зниження рівня прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО», в тому числі: річна фінансова звітність за 2013–2015 рр. та 9 міс. 2016 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press@ibi.com.ua