Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ АКБ «Львів» на рівні 5

01.12.2016
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ АКБ «Львів» на рівні 5 (відмінна надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 5 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т. ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтвердження рівня рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ АКБ «Львів» обумовлено збереженням достатньої капіталізацією фінансової установи, що відповідає вимогам НБУ. Однак непокриті збитки минулих років зменшують обсяги як балансового, так і регулятивного капіталів. На Загальних зборах акціонерів в липні поточного року було прийнято рішення про додаткове збільшення статутного капіталу на 37,5 млн. грн. Станом на початок жовтня 2016 року кошти обліковувались на рахунках внесків за незареєстрованим статутним капіталом. Рівень захищеності капіталу зберігається прийнятним. Основною складовою ресурсної бази виступають кошти клієнтів, які формуються переважно коштами фізичних осіб, завдяки чому клієнтський депозитний портфель диверсифікований за основними вкладниками. Залежність Банку від коштів населення є високою.

Обсяг високоліквідних активів перебуває на високому рівні (понад 30% активів), а їх структура є доброю. Фактичні значення економічних нормативів ліквідності значно перевищують мінімально допустимі, а також середні значення по банківській системі. Разом з цим наявність залежності Банку від найбільших корпоративних клієнтів у структурі активів може чинити тиск на ліквідність Банку та підвищує його уразливість до окремих фінансових ризиків. Збалансованість активів та пасивів за строками до погашення є прийнятною.

Упродовж аналізованого періоду зберігається залежність Банку від фінансового стану невеликої кількості позичальників, що підвищує уразливість Банку до кредитного ризику. Обсяг простроченої заборгованості за кредитами клієнтів за останні два квартали дещо скоротився та повністю покривається сформованими резервами. Разом з цим, вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників.

За результатами 9 місяців 2016 року діяльність Банку була збитковою, що зумовлено, насамперед, збільшенням відрахувань до резервів під активні операції. Показники ефективності діяльності дещо покращились, втім залишаються низькими.

IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до підвищення рівня рейтингу надійності банківських вкладів у короткостроковій перспективі. Зниження рейтингу надійності банківських вкладів можливе у разі погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, посилення збитковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ АКБ «Львів», в тому числі: річна фінансова звітність за період 2013-2015 рр. та 9 міс. 2016 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua