Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг міста Одеси на рівні uaA

30.11.2016
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Одеси на рівні uaA, зі збереженням прогнозу «стабільний».

Підтверджений рівень кредитного рейтингу м. Одеси обумовлений значенням міста як економічного центру південної частини України, диверсифікацією економічного комплексу міста, збереженням високих показників соціально-економічного розвитку, частина з яких або дорівнює або перевищує середні значення по країні у розрахунку на одного мешканця.

Розвиток міського господарства Одеси у І півріччі 2016 року продовжував знаходитись під тиском політичної нестабільності в Україні. За цього процесу в місті, на тлі зростання середньомісячної заробітної плати, спостерігалось скорочення чисельності наявного населення та середньооблікової кількості штатних працівників.

В зазначених умовах економічний комплекс міста продовжує демонструвати поступове відновлення після спаду у 2014-2015 рр.: темпи реалізації промислової продукції, освоєння капітальних інвестицій, введення в експлуатацію житла суттєво перевищили середні значення по країні.

Зазначена тенденція дозволила місту збільшити доходну частину бюджету, покращити диверсифікацію надходжень до нього та підтримати показник бюджетної забезпеченості на рівні вищому за середній по Україні.

За результатами І півріччя 2016 року обсяг надходжень до бюджету м. Одеси зріс порівняно із аналогічним періодом минулого року на 35,2% та становив 3 570,6 млн. грн., з них власні надходження збільшились в 1,5 рази до 2 173,1 млн. грн. Цьому сприяло зростання податкових (+51,0%) та неподаткових надходжень (+35,7%), доходів від операцій з капіталом (в 4,4 рази), а також офіційних трансфертів (+14,7%). Бюджет міста зведено з профіцитом в сумі 781,7 млн. грн., що в 2,1 рази більше за показник аналогічного періоду 2015 року. Відповідно показник загальної ліквідності бюджету зріс на 12,8 п. п. та становив 28,9%, що є високим значенням.

Місто продовжувало співпрацювати з фінансовими інституціями у т. ч. міжнародними та розраховуватись за кредитами, які спрямовуються на розвиток міської інфраструктури. Консолідований борг міста протягом І півріччя 2016 року зріс на 0,03% за рахунок курсової різниці та на 01.07.2016 р. становив 1 236,5 млн. грн., його співвідношення до доходної частини бюджету на 2016 рік (без урахування трансфертів) становило 39,3%, що є прийнятним значенням.

Позитивно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: подальше зростання доходної частини бюджету м. Одеси, перевищення середніх загальноукраїнських значень показників соціально-економічного розвитку; скорочення консолідованого боргу міста. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, зростання боргових зобов’язань, подальше погіршення політичної або економічної ситуації в Україні чи регіоні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Одеси, у тому числі: річна казначейська звітність, показники соціально-економічного розвитку та бюджету міста, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua