Друк

Рейтингове агентство «IBI-Rating» підтвердило кредитні рейтинги м. Суми на рівні uaА-

23.11.2016
Незалежне уповноважене Рейтингове агентство «IBI-Rating» повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Суми та боргового зобов‘язання (запланованого випуску облігацій серії А) на рівні uaА- зі збереженням прогнозу «стабільний».

Кредитний рейтинг м. Суми відображає значення міста як регіонального центру, диверсифікацію економічного комплексу міста, що сприяє швидкому відновленню джерел наповнення доходної частини бюджету міста, а також його зростанню.

Розвиток м. Суми у 2016 році перебуває під впливом загальної ситуації в країні. Місто, незважаючи на скорочення населення, обсягів іноземних інвестицій, введення в експлуатацію житла, продемонструвало зростання обсягів реалізації промислової продукції, освоєння капітальних інвестицій, роздрібного та зовнішнього товарообігу.

Зазначена тенденція дозволила м. Суми збільшити основні показники соціально-економічного розвитку, більшість з яких або дорівнює або перевищує середні значення по країні у розрахунку на одного мешканця, а також збільшити надходження до місцевого бюджету.

За результатами І півріччя 2016 року обсяг надходжень до бюджету м. Суми зріс порівняно із аналогічним періодом минулого року в 1,5 рази та становив 1 062,8 млн. грн. Цьому сприяло зростання податкових (+49,5%) та неподаткових надходжень (+29,5%), а також офіційних трансфертів (+49,4%). Бюджет міста зведено з профіцитом в сумі 119,5 млн. грн., що на 47,3% більше за показник аналогічного періоду 2015 року.

В І півріччі 2016 року відмічається подальше зростання показника бюджетної забезпеченості, темпи чого перевищували середні значення для українських міст, а також показника ліквідності бюджету, який на 01.07.2016 р. становив 31%, що є високим значенням.

Місцевий борг Сумсьокої міської ради переважно сформований зобов'язаннями за кредитом, наданим НЕФКО для реалізації інвестиційного проекту "Покращення енергоефективності в освітніх закладах м. Суми". Крім того існує заборгованість перед Державним казначейством України за середньоствроковими позичками, повернення яких має бути врегульовано на законодавчому рівні.

Позитивно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: зростання доходної частини бюджету Суми та покращення більшості показників соціально-економічного розвитку в розрахунку на одного мешканця міста. Негативно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, суттєве зростання боргових зобов’язань, погіршення ситуації на ринку запозичень або обмеження доступу до нього муніципальних утворень.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від міста Суми, у тому числі: показники соціально-економічного розвитку, матеріали статистичних бюлетенів; річна казначейська звітність, програмні матеріали, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Муніципальний департамент.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua