Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг м. Тернополя на рівні uaВВВ

03.11.2016
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу міста Тернополя на рівні uaВВВ зі збереженням прогнозу «стабільний».

Підтверджений рівень кредитного рейтингу м. Тернопіль обумовлений його значенням як регіонального центру, високою диверсифікацією доходної частини бюджету та помірним рівнем бюджетної забезпеченості, який у І півріччі поточного року відповідає середньому значенню для місцевих бюджетів по Україні, а також низьким рівнем прямого боргового навантаження на доходну частину бюджету.

Розвиток м. Тернопіль у 2016 році продовжував перебувати під впливом загальної ситуації в економіці країні, яка знаходиться у стадії рецесії. Незважаючи на це, економіка міста другий рік поспіль демонструє відновлення, яке супроводжується зростанням реалізації промислової продукції, обсягів освоєних капітальних інвестицій, виконаних будівельних робіт та роздрібного товарообороту, а в поточному році й прямих іноземних інвестицій.

Зазначена тенденція дозволила м. Тернопіль збільшити основні показники соціально-економічного розвитку, більшість з яких або дорівнює або перевищує середні значення по країні у розрахунку на одного мешканця, а також збільшити надходження до місцевого бюджету.

За результатами І півріччя 2016 року обсяг надходжень до бюджету м. Тернопіль зріс порівняно із аналогічним періодом минулого року в 1,5 рази та становив 871,9 млн. грн. Цьому сприяло зростання податкових (на 50,2%) та неподаткових надходжень (на 23,2%), а також офіційний трансфертів (на 57,1%). Також, на обсяг надходжень вплинуло підвищення ставок податку на доходи фізичних осіб, розширення бази оподаткування, застосування нового коефіцієнту індексації землі тощо, які були затверджені Верховною радою України.

За результатами І півріччя 2016 року бюджет м. Тернопіль було зведено з профіцитом в сумі 34,2 млн. грн., що на третину менше показника аналогічного періоду 2015 року. Менший показник пов‘язаний із збільшенням видатків місцевого бюджету в 1,6 рази до 837,7 млн. грн., з них капітальні видатки зросли в 1,8 рази та становили 105,6 млн. грн. або 13% всіх видатків бюджету.

В місті зберігається високий рівень зношеності основних засобів, в тому числі житлового фонду, об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури міста, що обумовлює необхідність здійснення значних капітальних вкладень в місцеву інфраструктуру, джерелами фінансування чого у т. ч. в перспективі виступатимуть кошти міжнародних фінансових організацій.

Позитивно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: зростання доходної частини бюджету Тернополя та подальше покращення більшості показників соціально-економічного розвитку в розрахунку на одного мешканця міста. Негативно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, суттєве зростання боргових зобов’язань, погіршення ситуації на ринку запозичень або обмеження доступу до нього муніципальних утворень.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від м. Тернопіль, у тому числі: казначейська звітність за І півріччя 2016 року, данні щодо виконання програми соціально-економічного розвитку міста та бюджету міста за І півріччя 2016 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Департамент рейтингів муніципальної сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua