Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «Банк 3/4» на рівні 4 (висока надійність)

11.10.2016
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «Банк ¾» на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча й існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтвердження рівня рейтингу обумовлено високими показниками капіталізації та ліквідності ПАТ «Банк ¾». Банк вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Ліквідність Банку залишається на прийнятному рівні, хоча якість високоліквідних коштів задовільна, оскільки переважно формуються залишками на поточних рахунках в інших банках. В той же час, залежність ресурсної бази Банку від найбільших кредиторів залишається на високому рівні, що може негативно позначитись на ліквідності Банку.

Рейтингове агентство оцінює якість активів ПАТ «Банк ¾» як добру. Однак, значна концентрація клієнтського кредитного портфелю за основними позичальниками підвищує чутливість Банку до кредитного ризику.

Діяльність ПАТ «Банк ¾» в аналізованому періоді була прибутковою, а показники ефективності діяльності перебувають на високому рівні.

IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до зміни рівня рейтингу надійності банківських вкладів Банку у короткостроковій перспективі. На рівень рейтингу надійності банківських вкладів можуть впливати наступні обставини: зміна рівня платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження рівня прибутковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «Банк ¾», в тому числі: річна фінансова звітність за період 2011-2015 рр. та 8 міс. 2016 року, планові показники діяльності на 2016 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua