Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «КБ «Інвестбанк» на рівні 4 (висока надійність)

11.10.2016
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «КБ «Інвестбанк» на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтвердження рівня рейтингу обумовлено високими показниками капіталізації та ліквідності ПАТ «КБ «Інвестбанк». Банк вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Обсяг високоліквідних активів перебуває на прийнятному рівні. Фактичні значення економічних нормативів ліквідності перевищують мінімально допустимі, встановлені НБУ. Однак наявність залежності Банку від найбільших корпоративних клієнтів може чинити тиск на фінансові показники Банку, у тому числі ліквідність, та підвищувати його уразливість до окремих фінансових ризиків.

Уразливість Банку до кредитного ризику підвищується за рахунок наявної залежності від фінансового стану невеликої кількості позичальників, що може чинити тиск на окремі фінансові показники. Також вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників.

Основою ресурсної бази є кошти клієнтів, зокрема фізичних осіб, які є більш диверсифікованим, що й зумовлює добру диверсифікацію клієнтського депозитного портфелю за основними вкладниками.

Протягом 9 місяців 2016 року діяльність Банку була збитковою. Відповідно показники ефективності діяльності ПАТ «КБ «Інвестбанк» знизились.

IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до підвищення рівня рейтингу надійності банківських вкладів Банку у короткостроковій перспективі. Зниження рейтингу надійності банківських вкладів можливе у разі погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, зниження якості портфелю цінних паперів, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «КБ «Інвестбанк», в тому числі: річна фінансова звітність за період 2011-2015 рр. та 3 міс. 2016 року, планові показники діяльності на 2016 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua