IBI-Rating підтвердило рейтинг фінансової стійкості ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» на рівні uaAifr

Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу фінансової стійкості ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» на рівні uaAifr, прогноз «стабільний».

Підтверджений рівень рейтингу фінансової стійкості ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА» обумовлений зростанням обсягу зароблених страхових премій. Разом з цим, Рейтингове агентство зазначає збільшення частки вихідного перестрахування разом із низькою диверсифікацією операцій в розрізі перестраховиків, а також чутливість Страховика до ринкового ризику внаслідок значного обсягу цінних паперів, вартість яких може коливатись на фондовому ринку. Протягом аналізованого періоду спостерігається достатня питома вага високоліквідних активів у категоріях активів, якими представлені страхові резерви. Також Рейтингове агентство приймає до уваги відсутність боргового навантаження та високе значення комбінованого показника збитковості.

IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до підвищення рівня рейтингу фінансової стійкості ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА УКРАЇНА» у короткостроковій перспективі. Зниження рейтингу фінансової стійкості можливе у разі зниження платоспроможності (ліквідності) страхової Компанії, зростання залежності діяльності Страховика від вкладень у цінні папери окремих емітентів, подальше зростання операційних витрат та зростання комбінованого показника збитковості, а також вплив негативних чинників розвитку страхового ринку України, що може призвести до погіршення діяльності Компанії та її фінансових показників.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПрАТ «СТРАХОВА КОМПАНІЯ «САЛАМАНДРА-УКРАЇНА», в тому числі: річна фінансова звітність за 2013-2015 рр. та І півріччя 2016 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua