Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ АКБ «Львів» на рівні 5

05.10.2016
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ АКБ «Львів» на рівні 5 (відмінна надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 5 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтвердження рівня рейтингу ПАТ АКБ «Львів» обумовлено збереженням достатньої капіталізацією фінансової установи. Однак непокриті збитки минулих років зменшують обсяги як власного, так й регулятивного капіталів до рівня, нижчого за обсяг статутного капіталу. ПАТ АКБ «Львів» вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Обсяг високоліквідних активів перебуває на високому рівні (понад 25% активів), а їх якість залишається доброю. Однак наявність залежності Банку від найбільших корпоративних клієнтів як в ресурсній базі, так й у структурі активів може чинити тиск на ліквідність Банку та підвищує його уразливість до окремих фінансових ризиків.

Упродовж аналізованого періоду зберігається залежність ПАТ АКБ «Львів» від фінансового стану невеликої кількості позичальників, що підвищує уразливість Банку до кредитного ризику. Окрім цього, вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, які формуються переважно коштами фізичних осіб, завдяки чому клієнтський депозитний портфель диверсифікований за основними вкладниками.

За результатами січня–вересня 2016 року діяльність Банку була збитковою, що у тому числі зумовлено спрямування коштів до резервів під активні операції.

IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до підвищення рівня рейтингу надійності банківських вкладів у короткостроковій перспективі. Зниження рейтингу надійності банківських вкладів можливе у разі погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, посилення збитковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ АКБ «Львів», в тому числі: річна фінансова звітність за період 2013-2015 рр. та 9 міс. 2016 року, планові показники діяльності на 2016 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua