Друк

IBI-Rating підтвердило кредитні рейтинги ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та облігацій серій А та В

27.09.2016
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження довгострокових кредитних рейтингів ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» та його відсоткових облігацій серій А, В на рівні uaBBB зі збереженням прогнозу «негативний».

ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО»
здійснює діяльність з передачі та постачання електроенергії місцевими електромережами споживачам Кіровоградської області. Для ведення зазначених видів діяльності Емітент має необхідні ліцензії з необмеженим терміном дії. Емітент є природним монополістом на території Кіровоградській області з передачі та постачання електроенергії за регульованими тарифами, що забезпечує стабільність збуту. На відміну від загальноринкової тенденції, за результатами 6 міс. 2016 року ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» збільшило корисний відпуск електроенергії власним споживачам на 0,4%. Збільшився також транзит електроенергії, однак частка доходу від даної діяльності у загальній структурі чистого доходу залишилася незначною.

Підвищення тарифів на реалізацію електроенергії зумовило зростання обсягу чистого доходу, який за 6 міс. 2016 року збільшився, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, на 29,5% – до 838,7 млн. грн. Чистий прибуток ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» за І півріччя 2016 року склав 6,6 млн. грн., проти 62,5 млн. грн. чистого збитку за відповідний період попереднього року. Покращення фінансових результатів Емітента відбулося у тому числі за рахунок зниження впливу від’ємних курсових різниць в результаті сповільнення девальваційних процесів. Переоцінка зобов’язань за валютним кредитом внаслідок девальвації гривні (за незмінного обсягу зобов’язань у валюті кредиті), а також повторне розміщення частини раніше викуплених відсоткових облігацій однієї з серій зумовило зростання обсягу боргу ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО». При цьому за рахунок покращення фінансових результатів рівень боргового навантаження Емітента на кінець червня 2016 року знизився та оцінюється як прийнятний. Зберігається чутливість до валютного ризику, зумовленого наявністю валютного кредиту. Емітент зберігає потребу в значних обсягах капіталовкладень для оновлення основних фондів, враховуючи необхідність постійної модернізації основних засобів відповідно до законодавства України. За 6 міс. 2016 року обсяг фінансування інвестиційної програми ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО» склав 71,4 млн. грн., що становить 133,8% від запланованого. Основним напрямом (65% від загального обсягу фінансування) було будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання. Збереження «негативного» прогнозу кредитних рейтингів зумовлено процесом пролонгації строку дії кредитної угоди, що не був завершений на дату оновлення. Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «КІРОВОГРАДОБЛЕНЕРГО», в тому числі: річна фінансова звітність за 2013-2015 рр. та 6 міс. 2016 року, довідкова інформація про діяльність підприємства, параметри випуску облігацій серії А та В, інша необхідна внутрішня інформація, очікування Рейтингового агентства IBI-Rating, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Корпоративний департамент

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua