Друк

IBI-Rating підтвердило кредитні рейтинги ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» та облігацій серії А

23.09.2016
IBI-Rating повідомляє про підтвердження довгострокових кредитних рейтингів ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» і відсоткових облігацій серії А на рівні uaBBB-, прогноз «стабільний».

ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» здійснює діяльність з передачі та постачання електроенергії місцевими електромережами споживачам Одеської області. Для ведення зазначених видів діяльності Емітент має необхідні ліцензії з необмеженим терміном дії. Емітент є природним монополістом на території Одеської області з передачі та постачання електроенергії за регульованими тарифами, що забезпечує стабільність збуту.

У І півріччі 2016 року продовжилася тенденція скорочення обсягу корисного відпуску електроенергії власним споживачам ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО». Обсяг транзиту електроенергії мережами Емітента також знизився, частка доходу від даної діяльності у загальній структурі доходів залишалася незначною. За рахунок підвищення тарифів на реалізацію електроенергії чистий дохід за 6 міс. 2016 року збільшився, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, на 32,6% – до 2 754,3 млн. грн. Чистий прибуток ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» склав 14,5 млн. грн., проти 81,5 млн. грн. за І півріччя 2015 року.

Заборгованість Емітента за борговими зобов’язаннями протягом січня-червня 2016 року несуттєво збільшилася в результаті переоцінки валютних кредитів внаслідок девальвації, тоді як у валюті зобов’язань обсяги заборгованості за кредитами залишилися незмінними, а за розміщеними відсотковими облігаціями зменшилися в результаті часткового викупу. ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» зберігає прийнятний рівень боргового навантаження на кінець червня 2016 року. Емітент залишається чутливим до валютного ризику, зумовленого наявністю валютних кредитів в умовах девальвації гривні.

Емітент зберігає потребу в значних обсягах капіталовкладень в оновлення основних фондів, враховуючи необхідність постійної модернізації основних засобів відповідно до законодавства України. За 6 міс. 2016 року ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО» було профінансовано 174,6 млн. грн. (без ПДВ) за інвестиційною програмою. Основним напрямом (87,1% від загального обсягу фінансування) було будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання.

Позитивно на рівень кредитних рейтингів може вплинути: покращення фінансових результатів за одночасного зростання показників ефективності діяльності та підвищення показників ліквідності, лібералізація енергетичного ринку України. Негативно на рівень кредитних рейтингів може вплинути: невиконання боргових зобов’язань, значне зростання боргового навантаження, суттєве зниження рівня розрахунків споживачів, погіршення політичної та загальноекономічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «ОДЕСАОБЛЕНЕРГО», в тому числі: річна фінансова звітність за 2013-2015 рр. та 6 міс. 2016 року, довідкова інформація про діяльність підприємства, параметри випуску облігацій серії А, інша необхідна внутрішня інформація, очікування Рейтингового агентства «IBI Rating», а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Корпоративний департамент.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua