Друк

IBI-Rating підтвердило кредитні рейтинги ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» та облігацій серії В

21.09.2016
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження довгострокових кредитних рейтингів ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» і відсоткових облігацій серії В на рівні uaBBB, прогноз «стабільний».

ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» здійснює діяльність з передачі та постачання електроенергії місцевими електромережами споживачам Житомирської області. Для ведення зазначених видів діяльності Емітент має необхідні ліцензії з необмеженим терміном дії. Емітент є природним монополістом на території Житомирської області з передачі та постачання електроенергії за регульованими тарифами, що забезпечує стабільність збуту.

У І півріччі 2016 року продовжилася тенденція скорочення обсягу корисного відпуску електроенергії власним споживачам ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», при цьому темп зниження сповільнився. Транзит електроенергії мережами Емітента продовжив зростання, втім частка доходу від даної діяльності у загальній структурі доходів залишалася незначною. Підвищення тарифів на реалізацію електроенергії зумовило зростання обсягу чистого доходу в аналізованому періоді – чистий дохід за 6 міс. 2016 року збільшився, порівняно з аналогічним періодом попереднього року, на 24,4% – до 1 087,7 млн. грн. Чистий прибуток ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» за І півріччя 2016 року склав 45,4 млн. грн., проти 20,7 млн. грн. за відповідний період попереднього року.

Протягом січня-червня 2016 року заборгованість Емітента за борговими зобов’язаннями несуттєво збільшилася в результаті переоцінки валютного кредиту внаслідок девальвації, тоді як у валюті зобов’язань обсяги заборгованості за кредитом та за розміщеними відсотковими облігаціями залишилися незмінними. Рівень боргового навантаження ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» на кінець червня 2016 року оцінюється як низький. Емітент залишається чутливим до валютного ризику, зумовленого наявністю валютного кредиту в умовах девальвації гривні.

Зберігається потреба Емітента в значних обсягах капіталовкладень в оновлення основних фондів, враховуючи необхідність постійної модернізації основних засобів відповідно до законодавства України. Обсяг фінансування інвестиційної програми ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО» протягом 6 міс. 2016 року склав 65,7 млн. грн., що становить 120,65% від запланованого. Основним напрямом (71% від загального обсягу фінансування) було будівництво, модернізація та реконструкція електричних мереж та обладнання.

Кредитні рейтинги можуть бути підвищені у разі: покращення фінансових результатів за одночасного зростання показників ефективності діяльності та підвищення показників ліквідності, лібералізація енергетичного ринку України. В той же час, кредитні рейтинги можуть бути знижені у разі: невиконання боргових зобов’язань та погіршення політичної та загальноекономічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «ЕК «ЖИТОМИРОБЛЕНЕРГО», в тому числі: річна фінансова звітність за 2013-2015 рр. та 6 міс. 2016 року, довідкова інформація про діяльність підприємства, параметри випуску облігацій серії B, інша необхідна внутрішня інформація, очікування Рейтингового агентства IBI Rating, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Корпоративний департамент.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua