Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на рівні 4+

25.07.2016
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на рівні 4+ (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4+ вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтвердження рівня рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» зумовлено збереженням достатнього рівня показників капіталізації фінансової установи, але непокриті збитки минулих років зменшують обсяги як власного, так й регулятивного капіталів. В той же час, обсяг регулятивного капіталу відповідає вимогам регулятора, втім він лише частково покриває взяті на себе ризики. Слід відмітити, що упродовж аналізованого періоду залежність Банку від фінансового стану невеликої кількості позичальників залишалась високою, що підвищує уразливість Банку до кредитного ризику. Також Банк схильний до валютного ризику через значний обсяг валютних кредитів та відсутність валютних надходжень у позичальників. Окрім цього, вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників.

Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, які формуються переважно коштами фізичних осіб. Разом з цим, ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Нормативи ліквідності в аналізованому періоді виконувались. Хоча й обсяг високоліквідних активів достатній, але вони переважно складаються із залишків коштів на кореспондентських рахунках в інших банках. Наявність залежності ресурсної бази Банку від основних кредиторів та клієнтського кредитного портфеля від основних позичальників може чинити тиск на ліквідність Банку та підвищує його уразливість до окремих фінансових ризиків. За результатами минулого року та І кварталу поточного року діяльність Банку була прибутковою, втім обсяг прибутку був несуттєвий. Показники ефективності діяльності дещо покращились, але залишаються невисокими.

IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до підвищення рівня рейтингу надійності банківських вкладів у короткостроковій перспективі. Зниження рейтингу можливе у разі погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження показників ефективності, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», в тому числі: річна фінансова звітність за період 2013-2015 рр. та 3 місяці 2016 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua