Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів АТ «АРТЕМ БАНК» на рівні 4

22.07.2016
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів АТ «АРТЕМ-БАНК» на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтвердження рівня рейтингу обумовлено збереженням високого рівня капіталізації АТ «АРТЕМ-БАНК», проте, враховуючи вимоги Регулятора, в найближчій перспективі Банк потребуватиме збільшення статутного капіталу. Наразі документи щодо збільшення статутного капіталу перебувають на погоджені у НБУ. Також слід зазначити, що якість капіталу АТ «АРТЕМ-БАНК» задовільна, оскільки частина формується субординованим боргом. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, втім концентрація ресурсної бази Банку за основними кредиторами суттєво знизилась, в той час як клієнтський депозитний портфель залишається концентрованим за основними вкладниками.

АТ «АРТЕМ-БАНК» вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Обсяг високоліквідних активів перебуває на прийнятному рівні, а їх якість добра. Фактичні значення економічних нормативів ліквідності перебувають на достатньому рівні та перевищують мінімальні допустимі, встановлені НБУ. Однак наявність залежності Банку від найбільших позичальників та поступове погіршення якості активів може чинити тиск на ліквідність Банку та підвищує його уразливість до окремих фінансових ризиків. Окрім цього вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників.

Рейтингове агентство відмічає прибуткову діяльність АТ «АРТЕМ-БАНК» за аналізований період, що дозволило Банку покращити показники ефективності діяльності.

IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до підвищення рівня рейтингу надійності банківських вкладів Банку у короткостроковій перспективі. Зниження рейтингу надійності банківських вкладів можливе у разі погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, зниження якості портфеля цінних паперів, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «АРТЕМ–БАНК», в тому числі: річна фінансова звітність за 2010–2015 рр. та 3 міс. 2016 року, планові показники діяльності на 2016 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua