Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» на рівні 5

21.07.2016
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» на рівні 5 (відмінна надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 5 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтвердження рівня рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» обумовлено тим, що банківська установа вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Окрім того, капіталізації фінансової установи зберігається на високому рівні, а обсяг високоліквідних активів є достатнім. В структурі останніх переважають залишки на коррахунках в інших банках. Фактичні значення економічних нормативів ліквідності значно перевищують мінімальні допустимі, встановлені НБУ. Основу ресурсної бази формує портфель відносно дешевих коштів клієнтів – насамперед, залишки на поточних рахунках підприємств. Якість таких ресурсів є достатньою. Окрім того, значну частину ресурсної бази складають не чутливі до ринкових ризиків кошти, залучені від власників. В той же час, зберігається концентрація залучених ресурсів за основними кредиторами, що обмежує фінансову гнучкість Банку та підвищує його чутливість до ризику ліквідності.

Рейтингове агентство відмічає добру якість активів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК». В той же час, зберігається значна концентрація кредитного портфеля фінансової установи за окремими позичальниками, що підвищує його уразливість до кредитного ризику. Окрім того, наявність значного обсягу валютних кредитів та відсутність валютних надходжень у окремих позичальників може негативно вплинути на окремі фінансові показники. Збереження негативних тенденцій в економіці та нестабільна ситуація в країні посилює чутливість банківських установ, у тому числі ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» до окремих фінансових ризиків.

Активи та пасиви збалансовані за термінами до погашення. В той же час, залежність Банку від найбільших корпоративних клієнтів як в ресурсній базі, так й у структурі активів може чинити тиск на ліквідність Банку та підвищує його уразливість до окремих фінансових ризиків.

За результатами роботи у 2015 році та І кварталі 2016 року діяльність ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» була прибутковою, а показники ефективності діяльності – достатніми.

IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до підвищення рівня кредитного рейтингу Банку у короткостроковій перспективі. Зниження кредитного рейтингу можливе у разі погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження показників ефективності діяльності та збиткова діяльність, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», в тому числі: фінансова звітність за 2013–2015 рр. та 3 міс. 2016 року, планові показники діяльності, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua