Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ АКБ «Львів» на рівні 5

14.07.2016
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ АКБ «Львів» на рівні 5 (відмінна надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 5 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтвердження рівня рейтингу ПАТ АКБ «Львів» обумовлено збереженням достатньої капіталізацією фінансової установи, що відповідає вимогам НБУ. Однак непокриті збитки минулих років зменшують обсяги як власного, так й регулятивного капіталів до рівня, нижчого за обсяг статутного капіталу. Забезпеченість капіталу упродовж аналізованих 6 місяців покращилась. ПАТ АКБ «Львів» вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Обсяг високоліквідних активів перебуває на високому рівні (понад 25% активів), а їх якість покращилась внаслідок придбання Банком ОВДП, які є високоліквідними. Фактичні значення економічних нормативів ліквідності значно перевищують мінімальні допустимі, встановлені НБУ. Разом з цим, наявність залежності Банку від найбільших корпоративних клієнтів як в ресурсній базі, так й у структурі активів може чинити тиск на ліквідність Банку та підвищує його уразливість до окремих фінансових ризиків. Також варто зазначити, що в окремих зональних періодах спостерігаються від’ємні розриви ліквідності, які перевищують 10%. Упродовж аналізованого періоду зберігається залежність ПАТ АКБ «Львів» від фінансового стану невеликої кількості позичальників, що підвищує уразливість Банку до кредитного ризику. Також Банк несе втрати за раніше наданими валютними кредитами.

Упродовж аналізованого періоду продовжується поступове зростання як обсягу, так і питомої ваги простроченої заборгованості за кредитами, наданими клієнтам. Окрім цього, вплив на чутливість окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників. Також слід зазначити, що основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, які формуються коштами фізичних осіб, внаслідок чого клієнтський депозитний портфель добре диверсифікований за основними вкладниками. Однак ресурсній базі залишається притаманна залежність від найбільших кредиторів, що обмежує фінансову гнучкість Банку та підвищує уразливість до ризику ліквідності.

За результатами 2015 року діяльність Банку була збитковою, що у тому числі зумовлено переходом до МСФЗ. Упродовж січня–березня 2016 року діяльність Банку була прибутковою, однак показники ефективності діяльності залишаються низькими.

IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до підвищення рівня рейтингу надійності банківських вкладів у короткостроковій перспективі. Зниження рейтингу надійності банківських вкладів можливе у разі погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, посилення збитковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ АКБ «Львів», в тому числі: річна фінансова звітність за період 2011-2015 рр. та 3 міс. 2016 року, планові показники діяльності на 2016 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua