Друк

IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг ПАТ АКБ «Львів» на рівні uaBBB

14.07.2016
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ АКБ «Львів» на рівні uaBBB зі збереженням прогнозу «стабільний».

Підтвердження рівня кредитного рейтингу ПАТ АКБ «Львів» обумовлено збереженням прийнятних показників капіталізації фінансової установи за наявності значного обсягу непокритих збитків минулих років. Також, слід відмітити, що фактичні значення нормативів ліквідності значно перевищують мінімальні допустимі значення, встановленні НБУ. В той же час, зберігається уразливість ПАТ АКБ «Львів» до кредитного ризику через концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками. Разом з цим, Рейтингове агентство відмічає, що існує ймовірність підвищення уразливості ПАТ АКБ «Львів» до окремих фінансових ризиків у зв’язку з кон’юнктурою ринку та нестабільною ситуацією в країні.

Клієнтський депозитний портфель залишається добре диверсифікованим за основними вкладниками. За результатами 2015 року діяльність Банку була збитковою, що у тому числі зумовлено переходом до МСФЗ. Упродовж січня–березня 2016 року діяльність Банку була прибутковою, однак показники ефективності діяльності залишаються низькими.

IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до підвищення рівня кредитного рейтингу Банку у короткостроковій перспективі. Зниження кредитного рейтингу можливе у разі погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, посилення збитковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ АКБ «Львів», в тому числі: річна фінансова звітність за період 2011-2015 рр. та 3 міс. 2016 року, планові показники діяльності на 2016 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua