Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «БАНК ФОРВАРД» на рівні 5+

14.07.2016
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «БАНК ФОРВАРД» на рівні 5+ (відмінна надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 5+ вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтвердження рівня рейтингу ПАТ «БАНК ФОРВАРД» обумовлено збереженням достатнього рівня капіталізації фінансової установи. Обсяг високоліквідних активів перебуває на прийнятному рівні, а їх якість добра. Фактичні значення економічних нормативів ліквідності перевищують мінімальні допустимі, встановлені НБУ. Однак подальше погіршення якості кредитів та можливий відтік коштів клієнтів може чинити тиск на ліквідність Банку та підвищувати його уразливість до окремих фінансових ризиків.

Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти власника та клієнтів. Останні формуються переважно строковими коштами фізичних осіб, які зумовлюють добру диверсифікацію клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. Щодо кредитного ризику, то він підвищується через здійснення Банком своєї діяльності у більш ризикованому сегменті в умовах зниження реальних доходів населення, в той час як клієнтський кредитний портфель добре диверсифікований за основними позичальниками. Упродовж аналізованих 5 місяців Банком був реалізований значний обсяг простроченої заборгованості, що призвело до зниження як обсягу так и питомої ваги проблемних кредитів у клієнтському кредитному портфелі.

За результатами січня-травня 2016 року діяльність Банку була збитковою, у тому числі внаслідок подальшого погіршення якості наданих кредитів. Відповідно показники ефективності діяльності залишаються невисокими. Однак не дивлячись на вищезазначене, фінансова установа вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами.

IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до підвищення рівня рейтингу надійності банківських вкладів у короткостроковій перспективі. Зниження кредитного рейтингу можливе у разі погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зростання збитковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «БАНК ФОРВАРД», в тому числі: річна фінансова звітність за 2013-2015 рр., інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua