Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на рівні 4+

29.03.2016
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на рівні 4+ (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4+ вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтвердження рівня рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» обумовлено збереженням достатнього рівня показників капіталізації фінансової установи, але непокриті збитки минулих років зменшують обсяги як власного, так й регулятивного капіталів. В той же час, обсяг регулятивного капіталу відповідає вимогам регулятора, втім він лише частково покриває взяті на себе ризики. Слід відмітити, що упродовж аналізованого періоду зберігається залежність Банку від фінансового невеликої кількості позичальників, що підвищує уразливість ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» до кредитного ризику. Також у Банку залишається значний обсяг валютних кредитів, що в умовах знецінення національної валюти підвищує уразливість до валютного ризику. Окрім цього, вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників.

Ліквідність Банку перебуває на прийнятному рівні, але фактичне значення економічного нормативу поточної ліквідності наближується до мінімального прийнятного значення, встановленого НБУ. Також варто зазначити, що на початок березня поточного року Банк привів до відповідних вимог НБУ фактичне значення економічного нормативу максимального розміру кредитного ризику на одного контрагента.

Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, які формуються переважно коштами фізичних осіб. Однак, не дивлячись на це, ресурсній базі притаманна залежність від найбільших кредиторів, що обмежує фінансову гнучкість Банку та підвищує уразливість до ризику ліквідності. Упродовж січня-лютого 2016 року діяльність Банку була прибутковою, що дало змогу покращити показники ефективності діяльності Банку. IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до підвищення рівня кредитного рейтингу Банку у короткостроковій перспективі. Зниження кредитного рейтингу можливе у разі погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, посилення збитковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», в тому числі: річна фінансова звітність за період 2013-2015 рр. та січень-лютий 2016 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua