Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів АТ «АРТЕМ БАНК» на рівні 4

29.03.2016
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів АТ «АРТЕМ-БАНК» на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтвердження рівня кредитного рейтингу обумовлено збереженням достатнього рівня капіталізації АТ «АРТЕМ-БАНК», обсяг якого наприкінці минулого року був збільшений до регулятивних вимог. Ліквідність Банку перебуває на достатньому рівні, що, в тому числі, підтверджується достатніми значеннями, як нормативів, які значно вищі за мінімально допустимі, так і достатнім обсягом високоліквідних активів. Варто відзначити, що якість високоліквідних активів прийнятна. Банк вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Основною складовою ресурсної бази Банку залишаються кошти клієнтів, зокрема фізичних осіб, але не дивлячись на це, ресурсній базі притаманна суттєва концентрація за основними кредиторами, що обмежує фінансову гнучкість Банку та підвищує уразливість АТ «АРТЕМ БАНК» до ризику ліквідності. Також на окремі фінансові показники негативно може вплинути наявність значного обсягу іпотечних кредитів, наданих фізичним особам, що в умовах зниження реальних доходів може негативно позначитись на окремих фінансових показниках. Окрім цього, вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників.

Рейтингове агентство відмічає прибуткову діяльність АТ «АРТЕМ-БАНК» у січні лютому 2016 року. Відповідно показники ефективності діяльності залишаються високими.

IBI-Rating наразі вбачає позитивні зміни в діяльності Банку та його фінансових показників (підвищення прибутковості, зростання показників ефективності діяльності), що разом із зниженням залежності від основних контрагентів, може призвести до зміни прогнозу або перегляду рівня рейтингу. Зниження кредитного рейтингу можливе у разі погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, зниження якості портфеля цінних паперів, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «АРТЕМ–БАНК», в тому числі: річна фінансова звітність за 2013–2015 рр. та січень лютий 2016 року, планові показники діяльності на 2016 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua