Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» на рівні 4+ (висока надійність)

01.04.2016
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» на рівні «4+» (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4+ вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтвердження рівня рейтингу надійності банківських вкладів Банку зумовлено збереженням високої капіталізації. ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Обсяг високоліквідних активів перебуває на високому рівні, а їх якість прийнятна. Фактичні значення економічних нормативів ліквідності перевищують мінімальні допустимі, встановлені НБУ. Однак подальше погіршення якості кредитів та можливий відтік коштів клієнтів може чинити тиск на ліквідність Банку та підвищує його уразливість до окремих фінансових ризиків. Слід відмітити, що зберігається залежність Банку від фінансового стану невеликої кількості позичальників, але в аналізованому періоду вона дещо знизилась. Також уразливість ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» до кредитного ризику підвищується здійсненням його діяльності у ризикованому сегменті в умовах зниження реальних доходів населення. Разом з цим, поступово збільшується обсяг простроченої заборгованості, але її питома вага у клієнтському кредитному портфелі залишається незначною. Окрім цього, вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників.

Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти власника та клієнтів. Останні формуються переважно строковими коштами фізичних осіб, які зумовлюють добру диверсифікацію клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. Проте в умовах нинішньої ситуації дана структура ресурсної бази достатньо концентрована за джерелами формування, що несприятливо може вплинути на ліквідність Банку. Протягом аналізованого періоду діяльність ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ» була прибутковою, а показники ефективності діяльності Банку залишаються на високому рівні.

IBI-Rating наразі вбачає позитивні зміни в діяльності Банку та його фінансових показниках (підвищення прибутковості, зростання показників ефективності діяльності), що за умов збереження даної позитивної динаміки разом із збереженням доброї якості активів та диверсифікацією ресурсної бази, може призвести до зміни прогнозу або перегляду рівня рейтингу надійності банківських вкладів. Зниження кредитного рейтингу можливе у разі погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «БАНК МИХАЙЛІВСЬКИЙ», в тому числі: річна фінансова звітність за 2013-2015 рр., інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua