Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ АКБ «Львів» на рівні 5

01.04.2016
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ АКБ «Львів» на рівні 5 (відмінна надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 5 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтвердження рівня кредитного рейтингу ПАТ АКБ «Львів» обумовлено збереженням достатньої капіталізацією фінансової установи, але непокриті збитки минулих років зменшують обсяги, як власного, так і регулятивного капіталів. Обсяг високоліквідних активів перебуває на високому рівні, а їх якість прийнятна. Фактичні значення економічних нормативів ліквідності значно перевищують мінімальні допустимі, встановлені НБУ. Однак наявність залежностей, як ресурсної бази Банку від найбільших кредиторів, так і клієнтського кредитного портфеля від фінансового стану найбільших позичальників підвищує уразливість ПАТ АКБ «Львів» до окремих фінансових ризиків тим самим може чинити тиск на ліквідність та капіталізацію Банку. Також Банк несе втрати за раніше наданими валютними кредитами. Окрім цього, вплив на чутливість окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників.

Фінансова установа вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, які формуються коштами фізичних осіб внаслідок чого клієнтський депозитний портфель добре диверсифікований за основними вкладниками. Однак ресурсній базі притаманна залежність від найбільших кредиторів, що обмежує фінансову гнучкість Банку та підвищує уразливість до ризику ліквідності. За січень-лютий 2016 року діяльність Банку була прибутковою, але показники ефективності діяльності залишаються низькими.

IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до підвищення рівня кредитного рейтингу Банку у короткостроковій перспективі. Зниження кредитного рейтингу можливе у разі погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, посилення збитковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ АКБ «Львів», в тому числі: річна фінансова звітність за період 2013-2015 рр. та січень лютий 2016 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Департамент рейтингів фінансової сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua