Друк

IBI-Rating підтвердило кредитні рейтинги ПАТ «БАНК ФОРВАРД» та облігацій серії D

31.03.2016
Рейтингове агентство IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ «БАНК ФОРВАРД» на рівні uaA-, а також про підтвердження кредитного рейтингу облігацій серії D на рівні uaA+ зі зміною прогнозів з «у розвитку» на «стабільний».

Підтверджені рівні кредитних рейтингів ПАТ «БАНК ФОРВАРД» обумовлені докапіталізацією Банку, збереженням протягом аналізованого періоду достатніх показників капіталізації та захищеністю власного капіталу нерухомим майном, яке перебуває у власності Банку. А також наявністю забезпечення у вигляді банківських гарантій за облігаційною позикою серії «D», яка рейтингується. Разом з тим, уразливість Банку до окремих фінансових ризиків підвищується у зв’язку з кон’юнктурою ринку, нестабільною ситуацією в країні та здійсненню діяльності ПАТ «БАНК ФОРВАРД» у більш ризиковану сегменті.

Слід відмітити збереження доброї диверсифікації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, натомість уразливість до кредитного ризику зростає внаслідок погіршення якості обслуговування позичальниками своїх зобов’язань. Фактичні значення нормативів ліквідності залишаються на прийнятному рівні. Також зберігається добра диверсифікація клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками. Концентрація коштів власника в ресурсній базі фінансової установи свідчить про наявність підтримки з його боку. Протягом аналізованого періоду діяльність Банку була збитковою, що зумовлено у тому числі переходом до МСФЗ. Відповідно показники ефективності діяльності суттєво знизились.

IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до підвищення рівня кредитного рейтингу Банку у короткостроковій перспективі. Зниження кредитного рейтингу можливе у разі погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, посилення збитковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «БАНК ФОРВАРД», в тому числі: річна фінансова звітність за 2013-2015 рр., та січень-лютий 2016 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Фінансовий департамент.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua