Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «АПЕКС БАНК» на рівні 4

29.02.2016
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «АПЕКС БАНК» на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу обумовлений збереженням достатнього рівня капіталізації Банку, про що свідчить достатнє фактичне значення економічного нормативу адекватності регулятивного капіталу.

ПАТ «АПЕКС – БАНК» вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Обсяг високоліквідних активів формує майже третину всіх активів, але вони складаються переважно з залишків коштів в інших банках. Фактичні значення економічних нормативів ліквідності перевищують мінімально допустимі, встановлені НБУ. Однак наявність залежності від найбільших корпоративних клієнтів як в ресурсній базі, так й у структурі активів може чинити тиск на ліквідність Банку та підвищує його уразливість до окремих фінансових ризиків. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, які формуються переважно коштами фізичних осіб. Слід зазначити, що ресурсній базі Банку притаманна залежність від найбільших кредиторів, що обмежує фінансову гнучкість ПАТ «АПЕКС БАНК». В той же час варто зазначити, що Банк дотримується регулятивних вимог та вчасно виконує свої зобов’язання.

IBI-Rating відмічає, що упродовж аналізованих 6 місяців посилилась залежність Банку від фінансового стану невеликої кількості позичальників, що підвищує уразливість ПАТ «АПЕКС БАНК» до кредитного ризику. В той же час слід зазначити, що упродовж ІІ півріччя 2015 року уразливість Банку до валютного ризику знизилась, шляхом погашення частини валютних кредитів. Окрім цього, вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників. За результатами ІІ півріччя 2015 року діяльність ПАТ «АПЕКС БАНК» була збитковою, однак показники ефективності діяльності залишаються на високому рівні.

IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до підвищення рівня рейтингу надійності банківських вкладів у короткостроковій перспективі. Зниження кредитного рейтингу можливе у разі погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, посилення збитковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «АПЕКС – БАНК», в тому числі: річна фінансова звітність за 2012–2015 рр. та інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Департамент рейтингів фінансової сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua