Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на рівні 4+

18.01.2016
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» на рівні 4+ (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4+ вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтвердження рівня рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК» обумовлено збереженням достатнього рівня показників капіталізації фінансової установи, але непокриті збитки минулих років зменшують обсяги як власного, так й регулятивного капіталів. В той же час, обсяг регулятивного капіталу відповідає вимогам регулятора, втім він лише частково покриває взяті на себе ризики. Слід відмітити, що за аналізований період, посилилась залежність Банку від фінансового стану невеликої кількості позичальників, що підвищує уразливість Банку до кредитного ризику. Також Банк схильний до валютного ризику через значний обсяг валютних кредитів та відсутність валютних надходжень у позичальників. Окрім цього, вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників.

Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, які формуються переважно коштами фізичних осіб. Однак ресурсній базі Банку притаманна залежність від найбільших кредиторів, що обмежує фінансову гнучкість Банку та підвищує уразливість до ризику ліквідності. Протягом аналізованого періоду діяльність Банку не була прибутковою, а показники ефективності діяльності Банку залишаються на невисокому рівні.

IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до підвищення рівня рейтингу Банку у короткостроковій перспективі. Зниження рейтингу можливе у разі погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, посилення збитковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК», в тому числі: річна фінансова звітність за період 2011 2014 рр. та 9 місяців 2015 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Департамент рейтингів фінансової сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua