Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» на рівні 5

06.01.2016
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» на рівні 5 (відмінна надійність).

Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 5 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтвердження рівня рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» обумовлено збереженням високого рівня капіталізації фінансової установи. Також слід відмітити, що фінансова установа вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Обсяг високоліквідних активів перебуває на високому рівні, які переважно складаються з залишків на коррахунках в інших банках. Фактичні значення економічних нормативів ліквідності значно перевищують мінімальні допустимі, встановлені НБУ. Однак наявність залежності Банку від найбільших корпоративних клієнтів як в ресурсній базі, так й у структурі активів може чинити тиск на ліквідність Банку та підвищує його уразливість до окремих фінансових ризиків.

Рейтингове агентство відмічає добру якість активів Банку, втім упродовж аналізованого періоду зберігається залежність Банку від фінансового стану невеликої кількості позичальників, що підвищує уразливість Банку до кредитного ризику. Також на окремі фінансові показники негативно може вплинути наявність значного обсягу валютних кредитів та відсутність валютних надходжень у окремих позичальників. Окрім цього, вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, які формуються коштами корпоративних клієнтів переважно на вимогу, які Банк розміщує у доходні активи, що дозволяє йому збільшувати обсяг чистого процентного доходу. Однак зазначена структура зобов’язань зумовлює концентрацію ресурсної бази Банку за основними кредиторами, що обмежує фінансову гнучкість Банку та підвищує уразливість до ризику ліквідності.

За результатами роботи 11 місяців 2015 року діяльність Банку залишається прибутковою, а показники ефективності діяльності ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» залишаються достатніми. IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до підвищення рівня кредитного рейтингу Банку у короткостроковій перспективі. Зниження кредитного рейтингу можливе у разі погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження показників ефективності діяльності та збиткова діяльність, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК», в тому числі: річна фінансова звітність за 2011–2014 рр. та 9 міс. 2015 року, планові показники діяльності на 2016 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Департамент рейтингів фінансової сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua