Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів АТ «АРТЕМ-БАНК» на рівні 4

05.01.2016
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів АТ «АРТЕМ-БАНК» на рівні 4 (висока надійність).

Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтвердження рівня кредитного рейтингу обумовлено збереженням достатнього рівня капіталізації АТ «АРТЕМ-БАНК», але якість капіталу задовільна, оскільки на 50% формується субординованим боргом. Банк вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Основною складовою ресурсної бази Банку залишаються кошти клієнтів, а наявність концентрації ресурсної бази за основними кредиторами підвищує уразливість АТ «АРТЕМ БАНК» до ризику ліквідності та обмежує фінансову гнучкість Банку. Слід зазначити, що фактичні значення економічних нормативів ліквідності значно перевищують мінімальні допустимі, встановлені НБУ. Однак наявність залежності Банку від найбільших корпоративних клієнтів як в ресурсній базі, так й у структурі активів може чинити тиск на ліквідність Банку та підвищує його уразливість до окремих фінансових ризиків. Також на окремі фінансові показники негативно може вплинути наявність значного обсягу іпотечних кредитів та відсутність валютних надходжень у окремих позичальників. Окрім цього, вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників.

Рейтингове агентство відмічає прибуткову діяльність АТ «АРТЕМ-БАНК» за аналізований період, що дозволило Банку покрити збитки, отримані у І кварталі поточного року. Відповідно показники ефективності діяльності покращились внаслідок збільшення чистого операційного доходу.

IBI-Rating наразі вбачає позитивні зміни в діяльності Банку та його фінансових показників (підвищення прибутковості, зростання показників ефективності діяльності), що разом із зниженням залежності від основних контрагентів, може призвести до зміни прогнозу або перегляду рівня рейтингу. Зниження кредитного рейтингу можливе у разі погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, зниження якості портфеля цінних паперів, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «АРТЕМ–БАНК», в тому числі: річна фінансова звітність за 2010–2015 рр. та 9 міс. 2015 року, планові показники діяльності на 2016 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Департамент рейтингів фінансової сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба
IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua