Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «АПЕКС БАНК» на рівні 4

05.01.2016
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «АПЕКС БАНК» на рівні 4 (висока надійність).

Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтвердження рівня рейтингу обумовлено збереженням достатньої капіталізації Банку, про що свідчать достатнє фактичне значення економічного нормативу адекватності регулятивного капіталу. Варто зазначити, що обсяг власного капіталу нижче за статутний через значний обсяг отриманих збитків поточного року, на суму яких він зменшуються. Обсяг високоліквідних активів перебуває на достатньому рівні, але формується переважно залишками на поточних рахунках в інших банках. В той же час уразливість Банку до ризику ліквідності зростає при наявності концентрацій як клієнтського кредитного портфеля за основними позичальникам, так і ресурсної бази за основними кредиторами. Вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може також посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників. Також слід зазначити, що упродовж аналізованого періоду відбулось посилення залежності від фінансового стану основних позичальників, що підвищує уразливість Банку до кредитного ризику.

За результатами 11 місяців, ПАТ «АПЕКС – БАНК» отримав збиток, відповідно показники ефективності діяльності знизились. Однак не дивлячись на вищезазначене, фінансова установа вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами.

IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до підвищення рівня кредитного рейтингу Банку у короткостроковій перспективі. Зниження кредитного рейтингу можливе у разі погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, посилення збитковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «АПЕКС – БАНК», в тому числі: річна фінансова звітність за 2011–2014 рр. та 11 міс. 2015 року, планові показники діяльності на 2016 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Департамент рейтингів фінансової сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua