Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «МОТОР-БАНК» на рівні 4

29.12.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «МОТОР-БАНК» на рівні 4 (висока надійність).

Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтвердження рівня рейтингу обумовлено збереженням високого рівня капіталізації Банку. ПАТ «МОТОР-БАНК» вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Обсяг високоліквідних активів залишається на високому рівні, а їх якість добра. Фактичні значення економічних нормативів ліквідності значно перевищують мінімальні допустимі, встановлені НБУ. Однак наявність залежності Банку від найбільших корпоративних клієнтів може чинити тиск на ліквідність Банку. Протягом аналізованого періоду зберігається залежність Банку від фінансового стану невеликої кількості позичальників, що підвищує уразливість Банку до кредитного ризику. Також вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників.

Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, які формуються коштами корпоративних клієнтів на вимогу, що зумовлено специфікою діяльності пов’язаних компаній, які обслуговують Банк. Однак оскільки частина даних коштів є стабільною, то Банк розміщує дані кошти у доходні активи, тим самим збільшуючи обсяг чистого процентного доходу. Однак зазначена структура зобов’язань зумовлює суттєву концентрацію ресурсної бази Банку за основними кредиторами, що обмежує фінансову гнучкість Банку та підвищує уразливість до ризику ліквідності.

Протягом аналізованого періоду діяльність ПАТ «МОТОР-БАНК» зберігається прибутковою, а показники ефективності діяльності значно покращились за рахунок збільшення чистого операційного прибутку.

IBI-Rating наразі вбачає позитивні зміни в діяльності Банку та його фінансових показників (підвищення прибутковості, зростання показників ефективності діяльності), що разом із покращенням якості активів та диверсифікації ресурсної бази, може призвести до зміни прогнозу або перегляду рівня рейтингу. Зниження кредитного рейтингу можливе у разі погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, зниження якості портфеля цінних паперів, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «МОТОР-БАНК», в тому числі: річна фінансова звітність за період 2011-2014 рр. та 9 міс. 2015 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Департамент рейтингів фінансової сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua