Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «БТА БАНК» на рівні 5

29.12.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «БТА БАНК» на рівні 5 (відмінна надійність).

Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 5 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтвердження рівня рейтингу ПАТ «БТА БАНК» обумовлено збереженням високого рівня капіталізації Банку, при цьому капітал захищений нерухомістю, яка знаходиться у власності фінансової установи. Банк вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Фактичні значення нормативів ліквідності перебувають на високому рівні, у тому числі й за рахунок додаткового інвестування коштів у казначейські цінні папери, емітовані НБУ. Якість високоліквідних активів перебуває на доброму рівні. Проте реалізація кредитного та ринкового ризиків, а також наявність залежності Банку від найбільших корпоративних клієнтів може чинити тиск на ліквідність Банку. Разом з цим, якість активів продовжує поступово погіршуватись, однак обсяг простроченої заборгованості залишається не високим.

Основними джерелами ресурсної бази є кошти клієнтів та кошти власника з урахуванням статутного капіталу. Втім наявність концентрації ресурсної бази за основними кредиторами підвищує уразливість Банку до ризику ліквідності. Показники ефективності діяльності знизились внаслідок відображення похідного фінансового інструменту – опціону (в рамках переходу на МСФО).

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку, реалізація кредитного ризику через погіршення якості наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, збиткова діяльність, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «БТА БАНК», в тому числі: фінансова звітність за 2011 2014 рр. та 9 міс. 2015 року, планові показники діяльності на 2016 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Департамент рейтингів фінансової сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua