Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ «БАНК ФОРВАРД» на рівні 5+

29.12.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ «БАНК ФОРВАРД» на рівні 5+ (відмінна надійність).

Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 5+ вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтвердження рівня рейтингу ПАТ «БАНК ФОРВАРД» обумовлено достатнім рівнем капіталізації фінансової установи, але капітал лише частково забезпечує покриття кредитно-інвестиційних ризиків, які Банк бере на себе. Разом з цим, він забезпечується майже у повному обсязі наявністю нерухомого майна у власності Банку. Обсяг високоліквідних активів перебуває на достатньому рівні, але формується переважно залишками на поточних рахунках в інших банках. Фактичні значення економічних нормативів ліквідності перевищують мінімально допустимі значення, встановлені НБУ. Однак якість наданих кредитів продовжує поступово погіршуватись, внаслідок чого збільшився, як обсяг, так і питома вага негативно-класифікованих активів, що зумовлено роботою Банку у більш ризикованому сегменті в умовах зниження реальних доходів населення.

Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти власника та клієнтів. Кошти клієнтів формуються переважно строковими вкладами фізичних осіб, обсяг яких поступово знижується. Втім ресурсна база Банку та клієнтський депозитний портфель залишаються добре диверсифікованими за основними кредиторами та вкладниками відповідно. За результатами 11 місяців, Банк отримав збиток, відповідно показники ефективності діяльності знизились. Однак не дивлячись на вищезазначене, фінансова установа вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами.

Позитивно на кредитні рейтинги можуть вплинути: збільшення статутного капіталу, покращення якості клієнтського кредитного портфеля. Негативно на кредитні рейтинги можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через подальше погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження показників ефективності діяльності та збиткова діяльність, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «БАНК ФОРВАРД», в тому числі: річна фінансова звітність за 2011-2014 рр., та 9 міс. 2015 року, планові показники діяльності на 2016 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Департамент рейтингів фінансової сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua