Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ АКБ «Львів» на рівні 5

23.12.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ АКБ «Львів» на рівні 5 (відмінна надійність).

Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 5 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтвердження рівня кредитного рейтингу ПАТ АКБ «Львів» обумовлено збереженням достатньої капіталізацією фінансової установи, але непокриті збитки минулих років зменшують обсяги, як власного, так і регулятивного капіталів. Обсяг високоліквідних активів перебуває на високому рівні, але переважно складаються з залишків на коррахунках в інших банках. Фактичні значення економічних нормативів ліквідності значно перевищують мінімальні допустимі, встановлені НБУ. Однак наявність залежності Банку від найбільших корпоративних клієнтів, як ресурсної бази, так й у структурі активів може чинити тиск на ліквідність Банку та підвищує його уразливість до окремих фінансових ризиків. Упродовж аналізованого періоду зберігається залежність ПАТ АКБ «Львів» від фінансового стану невеликої кількості позичальників, що підвищує уразливість Банку до кредитного ризику. Також Банк несе втрати за раніше наданими валютними кредитами. Окрім цього, вплив на чутливість окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників.

Фінансова установа вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами. Основною складовою ресурсної бази залишаються кошти клієнтів, які формуються коштами фізичних осіб внаслідок чого клієнтський депозитний портфель добре диверсифікований за основними вкладниками. Однак ресурсній базі притаманна залежність від найбільших кредиторів, що обмежує фінансову гнучкість Банку та підвищує уразливість до ризику ліквідності. За аналізований період діяльність Банку була збитковою, що призвело до зменшення обсягу раніше отриманого прибутку, а показники ефективності діяльності залишаються низькими.

IBI-Rating наразі не вбачає факторів, які можуть призвести до підвищення рівня кредитного рейтингу Банку у короткостроковій перспективі. Зниження кредитного рейтингу можливе у разі погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, посилення збитковості, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ АКБ «Львів», в тому числі: річна фінансова звітність за період 2011-2014 рр. та 9 міс. 2015 року, планові показники діяльності на 2016 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Департамент рейтингів фінансової сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua