Друк

IBI-Rating підтвердило рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" на рівні 4

23.09.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" на рівні 4 (висока надійність).  Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" обумовлений високими показниками капіталізації, які покривають ризики, що Банк бере на себе при здійсненні операційної діяльності. В той же час фінансова установа вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами, однак реалізація кредитного та ринкового ризиків може чинити тиск на ліквідність Банку.

Упродовж аналізованих 6 місяців якість активів залишається доброю, втім уразливість Банку до окремих фінансових ризиків посилюється наявною виключною концентрацією клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками та наявною залежністю від фінансового стану емітентів, цінні папери яких перебувають у портфелі Банку. Також вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників. Разом з цим, Рейтингове агентство не виявило суттєвих претензій з боку клієнтів до роботи Банку і на думку «IBI-Rating», у разі необхідності Банк може розраховувати на підтримку з боку власника. Виконання законодавчих вимог щодо зміни власника ПАТ "АЛЬПАРІ БАНК" знаходяться у процесі виконання.

Слід зазначити, що основною складовою ресурсної бази залишаються власні кошти. Обсяг ресурсної бази не значний, а незначна кількість кредиторів зумовлює виключну концентрацію ресурсної бази Банку та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, що підвищує уразливість Банку до ризику ліквідності. Водночас за підсумками роботи у І півріччі 2015 року діяльність Банку була прибутковою, втім у ІІ кварталі діяльність Банку була збитковою, що призвело до зменшення прибутку, отриманого у І кварталі поточного року. Показники ефективності діяльності перебувають на низькому рівні.

Позитивно на рейтинг можуть вплинути: зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, зниження залежності від фінансового стану основних емітентів, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку, зростання кредитних ризиків через погіршення якості активів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, подальше зниження показників ефективності діяльності та збереження негативної динаміки поточного фінансового результату, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», в тому числі: річна фінансова звітність за 2013-2014 рр. та І півріччя 2015 року, планові показники діяльності на ІІ півріччя 2015 року, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Департамент рейтингів фінансової сфери.
За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua