Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів ПАТ АКБ "Львів" підтверджено на рівні 5

22.06.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ АКБ «Львів» на рівні 5 (відмінна надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 5 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ, та має добру репутацію. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів низька, оскільки фінансова установа малочутлива до впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу надійності банківських вкладів ПАТ АКБ «Львів» обумовлений прийнятною капіталізацією фінансової установи, про що свідчать достатні фактичне значення економічного нормативу адекватності капіталу. Разом з тим варто зазначити, що обсяг як власного, так і регулятивного капіталів нижчий за статутний через обсяг отриманих збитків минулих років, на суму яких вони зменшуються. ПАТ АКБ «Львів» вчасно та в повному обсязі виконує свої зобов’язання перед кредиторами та регулятивні вимоги, а обсяг високоліквідних активів в повному обсязі покриває поточні зобов’язання. В умовах збереження негативних тенденцій в економіці країни, активи та пасиви не збалансовані за строками до погашення належним чином. Однак на ліквідність Банку може негативно вплинути наявність залежності як від основних позичальників, так і від основних кредиторів, а також наявність значного обсягу активів в іноземній валюті. Наявність валютних кредитів, наданих ще до 2009 року клієнтам, які не мають валютних надходжень, несе для Банку значні ризики та ймовірність майбутніх втрат. На думку Рейтингового агентства, Банк може розраховувати на підтримку з боку власників, про що свідчить збільшення у ІІ кварталі поточного року статутного капіталу на 15 млн. грн. Основною складовою ресурсної бази фінансової установи залишаються кошти клієнтів. Концентрація ресурсної бази за основними кредиторами обмежує фінансову гнучкість Банку та підвищує уразливість до ризику ліквідності. Також вплив на чутливість до окремих фінансових ризиків може посилитись внаслідок збереження негативних тенденцій в економіці країни та зниження платоспроможності позичальників. У І кварталі поточного року діяльність ПАТ АКБ «Львів» була прибутковою. Показники ефективності діяльності залишаються низькими, що зумовлено зниженням операційного доходу через отримання збитків внаслідок знецінення гривні.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження показників ефективності діяльності та збиткова діяльність, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.


Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ АКБ «Львів», в тому числі:
річна фінансова звітність за період 2011‑2014 рр. та 1-й квартал 2015 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.


За додатковою інформацією звертайтесь:

Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua