Друк

Кредитний рейтинг ПАТ АКБ "Львів" підтверджено на рівні uaBBB

22.06.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ АКБ «Львів» на рівні uaBBB зі збереженням прогнозу «стабільний».
Підтверджений рівень кредитного рейтингу Банку обумовлений збереженням прийнятних показників капіталізації фінансової установи, а також достатніми фактичними значеннями нормативів ліквідності, в умовах обмеженої ліквідності на фінансовому ринку. Однак в умовах збереження негативних тенденцій в економіці країни, активи та пасиви не збалансовані за строками до погашення належним чином. Спостерігається підвищення уразливості Банку до окремих фінансових ризиків у зв’язку з кон’юнктурою ринку та нестабільною ситуацією в країні. Окрім цього, зберігається чутливість Банку до кредитних ризиків через суттєву концентрацію клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками. Клієнтський депозитний портфель залишається добре диверсифікованим за основними вкладниками. Показники ефективності діяльності зберігаються на низькому рівні. Фінансова установа демонструє інформаційну відкритість та прозорість.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: покращення якості активів та зниження залежності від фінансового стану основних позичальників, зниження концентрації ресурсної бази за кредиторами, а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження показників ефективності діяльності та збиткова діяльність, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ АКБ «Львів», в тому числі: річна фінансова звітність за період 2011-2014 рр. та 1‑й квартал 2015 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.


За додатковою інформацією звертайтесь:

Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua