Друк

Рейтинг надійності банківських вкладів АТ «АРТЕМ-БАНК» підтверджено на рівні 4

16.06.2015
 IBI-Rating повідомляє про підтвердження рейтингу надійності банківських вкладів АТ «АРТЕМ-БАНК» на рівні 4 (висока надійність). Рейтинг надійності банківських вкладів на рівні 4 вказує на те, що фінансова установа надійна, своєчасно розраховується за зобов'язаннями в межах вимог, встановлених чинним законодавством України, в т.ч. НБУ. Ймовірність виникнення проблем із своєчасним поверненням вкладів невисока, хоча і існує певна залежність діяльності фінансової установи від впливу зовнішніх та внутрішніх факторів. Оцінка впливу зовнішніх факторів не поширюється на ситуації, пов’язані з форс-мажорними обставинами.

Підтверджений рівень рейтингу обумовлений збереженням достатнього рівня капіталізації АТ «АРТЕМ-БАНК», а також намірами акціонерів збільшити статутний капітал шляхом залучення коштів іноземного інвестора. Свої зобов’язання перед клієнтами та вкладниками Банк виконує вчасно та в повному обсязі, а також повністю дотримується регулятивних вимог. Фактичні значення нормативів ліквідності перебуваються на достатньому рівні, однак високоліквідні активи, попри їх значний обсяг, не покривають повною мірою поточні зобов’язання Банку. Також чутливості Банку до ризику ліквідності сприяють значні показники концентрації як клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, так і ресурсної бази за кредиторами. Втім, на думку Рейтингового агентства, в разі необхідності Банк може розраховувати на підтримку з боку власників.

Протягом аналізованого періоду відбулося погашення частини простроченої заборгованості, що позитивно вплинуло на якість клієнтського кредитного портфеля. Однак, Рейтингове агентство не виключає, що в нестабільному політико-економічному середовищі за умови зниження платоспроможності клієнтів та подальшої девальвації національної валюти може відбутися погіршення якості активів Банку. Ресурсна база Банку сформована переважно коштами клієнтів. При цьому варто відмітити збереження високих показників концентрації ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, що підвищує чутливість банку до ризику ліквідності.

Наприкінці минулого року Банком був отриманий збиток, однак за підсумками 2014 року діяльність АТ «АРТЕМ-БАНК» була прибутковою, але в І кварталі 2015 Банк отримав збиток. Показники ефективності перебувають на низькому рівні.

Позитивно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: диверсифікація ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, зниження залежності Банку від фінансового стану окремих позичальників; а також реалізація основних напрямів стратегії розвитку Банку. Негативно на рейтинг надійності банківських вкладів можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, підвищення уразливості Банку до ринкових ризиків, зниження показників ефективності діяльності та збереження збиткової діяльності, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від АТ «АРТЕМ–БАНК», в тому числі: річна фінансова звітність за 2010 2014 рр. та 1-и квартал 2015 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua