Кредитний рейтинг облігацій ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» серій А-Y підтверджено на рівні uaBBB+

IBI-Rating повідомляє про підтвердження довгострокового кредитного рейтингу відсоткових облігацій ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» серій А-Y (загальний обсяг випуску - 50 млн. грн. з погашенням у 2020 році) на рівні uaBBB+, прогноз «стабільний».

ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» займає провідне місце в українській вугільній промисловості, зміцнюючи свої позиції за рахунок збільшення обсягів видобутку на фоні загальноринкового скорочення. Вагомим фактором також є входження Емітента до складу найбільшої вертикально-інтегрованої енергетичної групи Україна - «ДТЕК», - яка надає йому підтримку.

Зростання обсягів реалізації вугільної продукції ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» за одночасного підвищення цін позитивно позначилося на чистому доході за підсумками 2014 року. Діяльність Емітента за результатами року була прибутковою, втім обсяг чистого прибутку був меншим, порівняно з 2013 роком, у т.ч. внаслідок впливу від’ємних курсових різниць в умовах значної девальвації гривні. Частина боргових зобов’язань ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» номінована в іноземній валюті, проте боргове навантаження за підсумками 2014 року знаходиться на прийнятному рівні.

Позитивно на рівень кредитного рейтингу облігацій можуть вплинути: поліпшення фінансових результатів при одночасному зростанні показників ефективності діяльності, підвищення ліквідності, зниження боргового навантаження. Негативно на рівень кредитного рейтингу можуть вплинути: невиконання фінансових зобов'язань, зниження фінансових результатів і погіршення показників ефективності діяльності, погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», у тому числі: фінансова звітність за 2012-2014 рр.,  довідкова інформація про діяльність ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля», параметри випуску облігацій, інша необхідна внутрішня інформація, очікування IBI-Rating, а також інформація з відкритих джерел (www.ukrstat.gov.ua, www.mpe.kmu.gov.ua, www.stockmarket.gov.ua, www.dtek.com), яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів корпоративної сфери.

За додатковою інформацією звертайтеся:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua