Друк

Кредитний рейтинг м. Вінниці підтверджено на рівні uaBBB

28.05.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу м. Вінниці на рівні uaBBB зі збереження прогнозу "стабільний". 
Підтверджений рівень кредитного рейтингу м. Вінниці обумовлений значенням міста як регіонального центру України, високою диверсифікацією економічного комплексу міста, що сприяє швидкому відновленню джерел наповнення доходної частини бюджету міста, а також помірним рівнем прямого боргового навантаження на бюджет міста за рівномірного графіку обслуговування і погашення боргу.

Розвиток м. Вінниця у 2014 році перебував під впливом загальної ситуації в країні. Місто, незважаючи на міграційний відтік населення, скорочення обсягів інвестування та відтік іноземних інвестицій, продемонструвало зростання обсягів реалізації промислової продукції, експорту продукції, внутрішнього товарообороту та введення в експлуатацію житла.

Показники надходжень до міського бюджету у 2014 році за більшістю статей були вищими за планові та фактичні данні 2013 року. При цьому, зберігається залежність доходної частини бюджету міста від трансфертів з бюджетів вищих рівнів. Показник бюджетної забезпеченості міста залишається наближеним до середнього значення для місцевих бюджетів по країні. Деякі показники соціально-економічного розвитку Вінниці знаходиться на рівні, нижчому за середній по країні, що додатково обмежує доходну частину бюджету міста. Містом, зважаючи на високий рівень зношеності основних засобів, в тому числі житлового фонду, об’єктів інженерної та транспортної інфраструктури, здійснюються значні капіталовкладення у місцеву інфраструктуру, що призводить до зростання боргового навантаження та консолідованого боргу міста з урахуванням зобов‘язань комунальних підприємств.

Позитивно на кредитний рейтинг міста можуть вплинути: зростання доходної частини бюджету м. Вінниці та покращення більшості показників соціально-економічного розвитку в розрахунку на одного мешканця міста. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення показників виконання доходів бюджету, зниження ліквідності, зростання боргових зобов’язань, погіршення ситуації на ринку запозичень або обмеження доступу до нього муніципальних утворень.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від м. Вінниці, у тому числі: річна казначейська звітність за 2012-2014 рр., планові показники соціально-економічного розвитку та бюджету міста на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів муніципальної сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua