Друк

Кредитний рейтинг ПАТ "ВЕКТОР БАНК" підтверджено на рівні uaBBB-

26.05.2015
IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу ПАТ "ВЕКТОР БАНК" на рівні uaBBB- з прогнозом "стабільний".

Підтверджений рівень кредитного рейтингу ПАТ "ВЕКТОР БАНК" обумовлений збереженням високих показників капіталізації фінансової установи. Спостерігається підвищення уразливості Банку до окремих фінансових ризиків у зв’язку з кон’юнктурою ринку та нестабільною ситуацією в країні. Рейтингове агентство також відмічає збереження виняткової концентрації клієнтського кредитного портфеля за основними позичальниками, наявність значної концентрації ресурсної бази за основними кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, а також наявність концентрації портфеля цінних паперів за основними емітентами, що наражає Банк на ринкові ризики. Фактичні значення економічних нормативів ліквідності перебувають на достатньому рівні, щоб нівелювати поточний ризик ліквідності, втім активи та пасиви Банку не збалансовані належним чином за строками до погашення. Власна регіональна мережа фінансової установи має незначний розвиток, картковий бізнес відсутній. Протягом аналізованого періоду діяльність ПАТ "ВЕКТОР БАНК" була прибутковою за збереження невисоких показників ефективності діяльності. Додатково потрібно відмітити інформаційну відкритість та прозорість фінансової установи.

Позитивно на кредитний рейтинг можуть вплинути: більш тривалий період збереження високих показників діяльності включаючи успішне управління ризиком ліквідності та якістю активів, диверсифікація ресурсної бази за кредиторами та клієнтського депозитного портфеля за основними вкладниками, зниження залежності Банку від фінансового стану окремих позичальників; зниження обсягу та концентрації портфеля цінних паперів за емітентами. Негативно на кредитний рейтинг можуть вплинути: погіршення платоспроможності (ліквідності) Банку; зростання кредитних ризиків через погіршення обслуговування наданих кредитів, зниження якості портфеля цінних паперів, а також погіршення політичної та економічної ситуації в країні.

Для проведення аналітичного дослідження були використані матеріали, отримані від ПАТ "ВЕКТОР БАНК", в тому числі: фінансова звітність за 2014 рік та 1-ий квартал 2015 року, планові показники діяльності на 2015 рік, інша необхідна внутрішня інформація, а також інформація з відкритих джерел, яку Рейтингове агентство вважає достовірною.

Відділ рейтингів фінансової сфери.

За додатковою інформацією звертайтесь:
Прес-служба IBI-Rating
(044) 362-90-84
press(at)ibi.com.ua